ZESTAWIENIE PROJEKTÓW WSPÓŁFINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO

 

 

 

Nowe kwalifikacje- konkurencją na świętokrzyskim rynku pracy

Nazwa programu

RPO WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO NA LATA 2014-2020

Numer i nazwa poddziałania

8.5.3 Edukacja formalna i pozaformalna osób dorosłych

Numer projektu

RPSW.08.05.03-IZ.00-26-280/19

Miejsce realizacji

woj. świętokrzyskie

Okres realizacji

01.07.2020 – 31.07.2021

Wartość projektu

292 345,00 zł

Płatność ze środków europejskich – 248 493,25 zł

Dotacja celowa z budżetu państwa – 5 846,75 zł

Wkład własny- 38 005,00zł

Szczegóły projektu

ŚWIĘTOKRZYSKA KUŹNIA KADR

Nazwa programu

RPO WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO NA LATA 2014-2020

Numer i nazwa poddziałania

8.5.3 Edukacja formalna i pozaformalna osób dorosłych

Numer projektu

RPSW.08.05.03-26-0056/19

Miejsce realizacji

woj. świętokrzyskie

Okres realizacji

01.09.2019 – 30.06.2020

Wartość projektu

370 225,00 zł

Płatność ze środków europejskich – 314 691,25 zł

Dotacja celowa z budżetu państwa – 7 404,25 zł

Wkład własny- 48 129,50zł

Szczegóły projektu

PODKARPACKA KUŹNIA KADR- UPRAWNIENIA UDT DO OBSŁUGI URZĄDZEŃ DŹWIGOWO-TRANSPORTOWYCH

Nazwa programu

RPO WOJEWÓDZTWA PODKAPRACKIEGO NA LATA 2014-2020

Numer i nazwa poddziałania

9.5 Podnoszenie kompetencji osób dorosłych w formach pozaszkolnych

Numer projektu

RPPK.09.05.00-18-0073/17

Miejsce realizacji

woj. podkarpackie

Okres realizacji

01.05.2018 – 31.05.2019

Wartość projektu

329 802,00 zł

Płatność ze środków europejskich – 329 802,00 zł

Dotacja celowa z budżetu państwa – 18 319,50 zł

Szczegóły projektu

CENTRUM ROZWOJU KOMPETENCJI KLUCZOWYCH DLA SUBREGIONU OSTROŁĘCKIEGO

Nazwa programu

RPO WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO NA LATA 2014-2020

Numer i nazwa poddziałania

10.2 Upowszechnianie kompetencji kluczowych wśród osób dorosłych

Numer projektu

RPMA.10.02.00-14-9018/17-00

Miejsce realizacji

woj. mazowieckie

Okres realizacji

01.04.2018 -30.06.2019

Wartość projektu

567 468,40 zł

Płatność ze środków europejskich – 504 446,72 zł

Dotacja celowa z budżetu państwa – 63 021,68 zł

Szczegóły projektu

WARMIŃSKO-MAZURSKA AKADEMIA BUDOWLANA

Nazwa programu

RPO WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO NA LATA 2014-2020

Numer i nazwa poddziałania

2.3.3 Rozwój kompetencji i umiejętności zawodowych osób dorosłych.

Numer projektu

RPWM.02.03.02-28-0050/17

Miejsce realizacji

woj. warmińsko-mazurskie

Okres realizacji

01.03.2018 – 31.03.2019

Wartość projektu

451 650,00 zł

Dofinansowanie ze środków europejskich – 383 902,50 zł

Dofinansowanie ze środków dotacji celowej – 22 547,50 zł

Szczegóły projektu

ZACHODNIOPOMORSKIE CENTRUM ROZWOJU KADR MECHATRONICZNYCH

Nazwa programu

RPO WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO NA LATA 2014-2020

Numer i nazwa poddziałania

RPZP.08.06.00 Wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe oraz uczniów uczestniczących w kształceniu zawodowym i osób dorosłych uczestniczących w pozaszkolnych formach kształcenia zawodowego

Numer projektu

RPZP.08.06.00-32-K134/17

Miejsce realizacji

woj. Zachodniopomorskie

Okres realizacji

01.01.2018 – 31.12.2018

Wartość projektu

405 600,00 zł

Dofinansowanie ze środków europejskich – 344 760,00 zł

Dofinansowanie ze środków dotacji celowej – 20 020,00 zł

Szczegóły projektu

 
E-WROTA DROGĄ DO KARIERY – SZKOLENIA KOMPUTEROWE DLA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI Z WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO

Nazwa programu

RPO WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO NA LATA 2014-2020

Numer i nazwa poddziałania

09.03 Wsparcie kształcenia ustawicznego

Numer projektu

RPOP.09.03.00-16-0090/16-00

Miejsce realizacji

woj. opolskie

Okres realizacji

01.09.2017 – 31.10.2018

Wartość projektu

477 406,25 zł

Dofinansowanie ze środków europejskich: 405 536,00 zł

Dofinansowanie ze środków dotacji celowej: 23 870,00 zł

Szczegóły projektu

ŚLĄSKA AKADEMIA BUDOWLANA

Nazwa programu

RPO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA 2014-2020

Numer i nazwa poddziałania

11.3 Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy – kształcenia zawodowe osób dorosłych

Numer projektu

RPSL.11.03.00-24-0307/16

Miejsce realizacji

woj. śląskie

Okres realizacji

01.02.2017 – 31.07.2018

Wartość projektu

1 022 131,20 zł

Dofinansowanie ze środków europejskich: 868 811,52 zł

Dofinansowanie ze środków dotacji celowej: 51 106,56 zł

Szczegóły projektu

Skip to content