• Projekt

  Przemiana

  Powrót do listy projektów

  Krótki opis projektu

  Instytut Doradztwa Sp. z o.o. realizuje projekt grantowy “Przemiana”, czyli poprawa efektywności szkolenia zawodowego w spółce Instytut Doradztwa dzięki mobilności kadry i uczestnictwu w szkoleniu dotyczącym nowych technologii w edukacji współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027. Dzięki mobilności kadry i uczestnictwu w szkoleniu dotyczącym nowych technologii w edukacji, Instytut Doradztwa weźmie udział w kursie organizowanym przez PIXEL – ASSOCIAZIONE CULTURALE pn. „Edukacja i nowe technologie – Rzeczywistość wirtualna i rozszerzona w szkoleniach zawodowych”.

  Organizacja partnerska: PIXEL – ASSOCIAZIONE CULTURALE (Włochy).

  CELE I EFEKTY REALIZACJI PROJEKTU

  Skutecznym rozwiązaniem w prowadzonej przez Instytut doradztwa edukacji będzie przejście od tradycyjnych metod i form edukacyjnych do zorientowanych na doświadczenie i opartych na współpracy, ale także mocno uwzględniających cechy cyfrowego pokolenia. Niezmiernie przydatne w procesie nauczania są technologie, które umożliwiają wprowadzanie coraz nowocześniejszych sposobów wizualizacji obrazu. Doświadczenia najnowszych technologii, w tym AR i VR staną się wkrótce bardziej powszechne w środowisku edukacyjnym, natomiast Instytut jako beneficjent projektu będzie przygotowany na nauczanie przy wykorzystaniu takich metod.

  Projekt umożliwi kadrze Instytutu Doradztwa podniesienie kwalifikacji zawodowych, wzrost kompetencji językowych i zdobywanie nowych, praktycznych doświadczeń. Realizacja projektu umożliwi trenerom podniesienie kwalifikacji podczas kursu z zakresu kompetencji cyfrowych oraz społecznych za granicą, a placówce stworzy możliwość wypracowania modelu podnoszenia kompetencji zawodowych i językowych z wykorzystaniem mobilności zagranicznych, przez co projekt przyczyni się do zwiększenia atrakcyjności oferty edukacyjnej jednostki oraz do wypracowania strategii współpracy międzynarodowej. Uczestnicy kursu poznają metodologie aktywnego uczenia się z wykorzystaniem technologii informacyjno-komunikacyjnych, w tym metodologię wirtualnej rzeczywistości, w celu zaprezentowania studentom treści kursu w najbardziej atrakcyjny sposób. Nauczą się, jak stworzyć stymulujący i angażujący klimat do nauki oraz jak zaangażować uczniów do pełnego i szybkiego zrozumienia treści kursów zawodowych

  Najważniejszym celem projektu jest poprawa jakości pracy placówki kształcenia ustawicznego w określonych przez Instytut Doradztwa obszarach wymagających zmian oraz pogłębienie współpracy międzynarodowej. Zdobyta wiedza i umiejętności oraz praktyka będą doskonałym narzędziem do pracy z uczestnikami kursów zawodowych, promocji placówki kształcenia ustawicznego oraz dzielenia się przykładami dobrych praktyk z innymi.

  Cele projektu:

  1. podniesienie jakości pracy w Instytucie Doradztwa i efektywności kształcenia

  2. wyższa zdawalność egzaminów zawodowych i uzyskanie przez kursantów wyższych wyników na egzaminach zawodowych

  3. rozwój osobisty i wzrost kompetencji interpersonalnych kadry edukacyjnej

  4. nawiązanie współpracy międzynarodowej, podtrzymywanej z wykorzystaniem narzędzi cyfrowych oraz zwiększenie europejskiego wymiaru placówki

  5. przygotowanie kadry do zdobycia praktycznych umiejętności planowania współpracy międzynarodowej i przygotowywania projektów skierowanych również do uczniów

  W ramach projektu odbędzie się wizyta 8 pracowników spółki Instytut Doradztwa w siedzibie organizacji PIXEL, celem odbycia 6 dniowego szkolenia pn. „Edukacja i nowe technologie – Rzeczywistość wirtualna i rozszerzona w szkoleniach zawodowych”. Projekt umożliwieni kadrze Instytutu Doradztwa podniesienia kwalifikacji zawodowych, wzrostu kompetencji językowych i zdobywania nowych, praktycznych doświadczeń. Udział w szkoleniu pozwoli na lepsze dostosowanie programów metodycznych w zakresie prowadzonych kursów zawodowych, które zwiększą zaangażowanie słuchaczy w uczestnictwo w teoretycznej części szkoleń.

  Okres realizacji projektu grantowego: od 2023-10-01 do 2024-03-31.

  Skip to content