• Nowe kwalifikacje- konkurencją na świętokrzyskim rynku pracy
  Nazwa programu: RPO WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO NA LATA 2014-2020
  Ścieżki współpracy – świadomy swojej wartości
  Nazwa programu: Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020
  ŚWIĘTOKRZYSKA KUŹNIA KADR
  Nazwa programu: RPO WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO NA LATA 2014-2020
  PODKARPACKA KUŹNIA KADR- UPRAWNIENIA UDT DO OBSŁUGI URZĄDZEŃ DŹWIGOWO-TRANSPORTOWYCH
  Nazwa programu: RPO WOJEWÓDZTWA PODKAPRACKIEGO NA LATA 2014-2020
  CENTRUM ROZWOJU KOMPETENCJI KLUCZOWYCH DLA SUBREGIONU OSTROŁĘCKIEGO
  Nazwa programu: RPO WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO NA LATA 2014-2020
  WARMIŃSKO-MAZURSKA AKADEMIA BUDOWLANA
  Nazwa programu: RPO WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO NA LATA 2014-2020
  ZACHODNIOPOMORSKIE CENTRUM ROZWOJU KADR MECHATRONICZNYCH
  Nazwa programu: RPO WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO NA LATA 2014-2020
  Wybierz czcionkę
  Kontrast