• Przemiana
  Nazwa programu: KA122-VET – Krótkoterminowe projekty na rzecz mobilności osób uczących się i kadry w dziedzinie kształcenia i szkolenia zawodowego
  EPIX – Eco-system partnership for interclusters and smart cities exchanges.
  Nazwa programu: COSME 2014-2020 EU Programme for the Competitiveness of Enterprises and SMEs
  Wirtualna rzeczywistość w rzeczywistym kształceniu zawodowym
  Nazwa programu: Erasmus+, KA210-VET - Partnerstwa na małą skalę w sektorze kształcenia i szkolenia zawodowego
  ŚLĄSKA AKADEMIA BUDOWLANA
  Nazwa programu: RPO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA 2014-2020
  Wtajemniczenie
  Nazwa programu: KA122-VET - Krótkoterminowe projekty na rzecz mobilności osób uczących się i kadry w dziedzinie kształcenia i szkolenia zawodowego
  E-WROTA DROGĄ DO KARIERY – SZKOLENIA KOMPUTEROWE DLA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI Z WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO
  Nazwa programu: RPO WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO NA LATA 2014-2020
  ZACHODNIOPOMORSKIE CENTRUM ROZWOJU KADR MECHATRONICZNYCH
  Nazwa programu: RPO WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO NA LATA 2014-2020
  WARMIŃSKO-MAZURSKA AKADEMIA BUDOWLANA
  Nazwa programu: RPO WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO NA LATA 2014-2020
  CENTRUM ROZWOJU KOMPETENCJI KLUCZOWYCH DLA SUBREGIONU OSTROŁĘCKIEGO
  Nazwa programu: RPO WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO NA LATA 2014-2020
  PODKARPACKA KUŹNIA KADR- UPRAWNIENIA UDT DO OBSŁUGI URZĄDZEŃ DŹWIGOWO-TRANSPORTOWYCH
  Nazwa programu: RPO WOJEWÓDZTWA PODKAPRACKIEGO NA LATA 2014-2020
  ŚWIĘTOKRZYSKA KUŹNIA KADR
  Nazwa programu: RPO WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO NA LATA 2014-2020
  Ścieżki współpracy – świadomy swojej wartości
  Nazwa programu: Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020
  Nowe kwalifikacje- konkurencją na świętokrzyskim rynku pracy
  Nazwa programu: RPO WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO NA LATA 2014-2020
  Skip to content