• Nowe kwalifikacje- konkurencją na świętokrzyskim rynku pracy
    Nazwa programu: RPO WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO NA LATA 2014-2020