• Projekt

  EPIX – Eco-system partnership for interclusters and smart cities exchanges.

  Powrót do listy projektów

  Nazwa programu

  Dofinansowanie z Unii Europejskiej w ramach programu ramowego na rzecz konkurencyjności przedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw 2014-2020 COSME (Programme for the Competitiveness of Enterprises and small and medium-sized enterprises)

  Krótki opis projektu

  EPIX opiera się na następujących założeniach: miasta, stając się “inteligentne”, mają więcej możliwości swojej transformacji w miasta cyfrowe, zielone, przyjazne dla mieszkańców i środowiska. Miasta również coraz częściej gromadzą wszelkiego rodzaju dane, a europejskie klastry mogą pomóc miastom stać się inteligentnymi. Aby to osiągnąć, należy stworzyć więcej wzajemnych połączeń między klastrami różnych łańcuchów wartości oraz między miastami i klastrami. Należy stawić czoła wielu wyzwaniom: firmy i MŚP zazwyczaj działają w oparciu o podejście typu business-as-usual i nie są wystarczająco przygotowane do uchwycenia możliwości w obszarach nowych technologii cyfrowych; przedsiębiorcy często nie są skłonni do angażowania się we wspólne działania, a środowisko instytucjonalne po prostu ignoruje potencjał otwartych danych i inteligentnych technologii. Projekt EPIX będzie sprzyjał wzajemnym połączeniom pomiędzy know-how klastrów, łańcuchami wartości klastrów oraz zarządcami miast i danymi miejskimi w celu osiągnięcia wspólnych korzyści dla miast i przedsiębiorstw. Szkolenia i działania coachingowe będą prowadzone dla menedżerów klastrów z udziałem sektora publicznego. Przeszkoleni menedżerowie klastrów będą dzielić się zdobytą wiedzą z członkami swoich klastrów; zostanie również stworzony zestaw konkretnych usług cyfrowych dla europejskich klastrów. Celem projektu jest stworzenie rzeczywistych okazji do transnarodowej współpracy i współpracy międzysektorowej między MŚP. Elementem projektu jest też nowy program pilotażowy ClusterXchange finansujący krótkoterminowe wymiany partnerów w celu lepszego połączenia europejskich ekosystemów przemysłowych.

  Partnerzy projektu

  Klaster Zrównoważona Infrastruktura (Polska)

  RI Luce in Veneto (Włochy)

  European Lighting Cluster Association (Włochy)

  Habic Cluster (Hiszpania)

  STEPP Cluster (Węgry)

  MoWin.Net Cluster (Niemcy)

  Źródło finansowania

  Finansowanie z Unii Europejskiej (program COSME)

  Efekty realizacji projektu

  Celem projektu EPIX jest umożliwienie partnerom  zidentyfikowania i wykorzystania możliwości, które zmienią oblicze miast poprzez uczynienie ich inteligentnymi i zrównoważonymi oraz dostarczenie usług o wartości dodanej w celu stworzenia społeczności dzielących się danymi.

  Skip to content