AKREDYTOWANY OŚRODEK INNOWACJIInstytut Doradztwa Sp. z o.o. 5 lutego 2016 r. uzyskał akredytację Ministerstwa Rozwoju w zakresie świadczenia proinnowacyjnych usług:
http://www.mr.gov.pl/strony/aktualnosci/pierwsze-osrodki-innowacji-z-akredytacja-ministerstwa-rozwoju/
Zapraszamy wszystkich przedsiębiorców do współpracy na etapie przygotowywania wniosków o dofinansowanie w ramach Poddziałania 2.3.1. PO IR pt.: „Proinnowacyjne usługi IOB dla MSP".

CZYTAJ WIĘCEJCentrum Transferu technologii

Instytut Doradztwa  Sp. z o. o. posiada certyfikaty:

 

ISO 9001:2008   ISO 14001:2004
Polski English   Polski English
 Członkostwo w Organizacjach:Międzynarodowe Stowarzyszenie KNXNiemieckie Stowarzyszenie Zarządzania Środowiskowego, propagujące ideę zrównoważonego rozwoju i poszanowania środowiska, największa europejska inicjatywa prośrodowiskowa zrzeszająca ponad 500 członków z różnych branż.Polish Green Building Council/ Polskie Stowarzyszenie Budownictwa Ekologicznego - organizacja pozarządowa, zajmującą się promowaniem projektowania, budownictwa oraz użytkowania zgodnego z zasadami zrównoważonego rozwoju.

 

 

 Wpis do ewidencji szkół i placówek niepublicznych


Klauzula informacyjna zgodna z RODO


Polityka prywatności w firmie Instytut Doradztwa Sp. z o.o.