• Projekt

  Ścieżki współpracy – świadomy swojej wartości

  Powrót do listy projektów

  Krótki opis projektu

  Instytut Doradztwa Sp. z o.o. realizował  projekt grantowy „Świadomy swojej wartości” finansowany z programu „Ścieżki Współpracy – wsparcie dla podmiotów wdrażających współpracę międzynarodową” w ramach działania: 4.3 Współpraca ponadnarodowa, oś IV. Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

  Międzynarodowy partner: Asociación  Socioeducativa  EDUPLUS (Hiszpania).

  Celem projektu było opracowanie udoskonalonego programu kursu kształcenia zawodowego “Uprawnienia energetyczne Grupa1/Grupa2/Grupa3” opartego na transferze i adaptacji rozwiązań stosowanych przez partnera zagranicznego, a także  podniesienie efektywności kształcenia zawodowego w spółce Instytut Doradztwa w zakresie kursów zawodowych. W ramach wdrożenia innowacyjnego programu kursu, opartego na transferze rozwiązań wypracowanych przez partnera zagranicznego, zmodyfikowano program szkolenia poprzez wprowadzenie elementu (jednodniowego modułu) poświęconego kompetencjom społecznym.

  Okres realizacji projektu grantowego:
  2021-04-01 do 2021-10-31

  Efekt realizacji projektu

  Zwiększenie atrakcyjności i podniesienie jakości kształcenia w spółce Instytut Doradztwa na przykładzie kursu “Uprawnienia energetyczne Grupa1/Grupa 2/Grupa 3” poprzez wprowadzenie w życie ulepszonego programu kursu zawodowego, wzbogaconego o komponent dotyczący kompetencji społecznych w oparciu o doświadczenie partnera zagranicznego i przetestowane w Polsce stosowane przez niego rozwiązania. Szkolenie z kompetencji społecznych, które stanowić będzie nierozerwalny element szkolenia zawodowego uczy jak argumentować, negocjować, dyskutować, asertywnie wyrażać własne zdanie, budować motywację do pracy i sumienność, organizować czas, próbować rozwiązać problem. Zmodyfikowany kurs na Uprawnienia Energetyczne jest bardziej atrakcyjny i mocniej przekłada się na umiejętność znalezienia zatrudnienia oraz wymagania społeczne względem pracowników podejmujących zatrudnienie.

  Grupa docelowa projektu

  Kurs kierowany jest do osób, które z własnej woli chcą podnieść swoje kwalifikacje i zwiększyć szanse na zatrudnienie, jak również do pracowników, kierowanych na tą formę kształcenia przez pracodawców bądź do osób bezrobotnych pragnących nabyć nowe szersze kompetencje. Rozwiązaniem wypracowanym w ramach projektu zostaną docelowo objęci wszyscy uczestnicy kursów Uprawnienia Energetyczne Grupa 1/Grupa 2/Grupa 3, realizowanych w przyszłości zarówno komercyjnie przez Instytut Doradztwa, jak i współfinansowanych ze środków UE. Docelowo moduł dotyczący kompetencji społecznych może być dołączany do każdego rodzaju kursu zawodowego. Kursy oferowane przez nas wyróżniają się pod tym względem na rynku –  korzyści osiągane przez ich uczestników będą większe, a absolwenci będą w pełni przygotowani do poszukiwania zatrudnienia, zorientowani na rynku pracy i świadomi swojej wartości.

  Program szkolenia

  Zmodyfikowany program szkolenia można pobrać tutaj, zapraszamy także do skorzystania z nowej oferty szkoleniowej zamieszczonej w Bazie Usług Rozwojowych

  https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/

  Kontakt

  Kierownik Działu Szkoleń

  Antonina Wrońska – Korzeń

  Tel. 663 133 655

  Emai: awk@instytutdoradztwa.com

  Skip to content