• Instytut Doradztwa oferuje szerokie spectrum prorozwojowych i technologicznych usług szkoleniowych i doradczych w ramach posiadanych akredytacji i uprawnień:

  –  Akredytowany Ośrodek Innowacji przez Ministerstwo Rozwoju,

  – Akredytowany doradca ARP  S.A. w projekcie „Sieć otwartych innowacji” (doradztwo technologiczne)

  – Akredytowany wykonawca usług doradczych i szkoleniowych w Bazie Usług Rozwojowych PARP

  – Niepubliczna Placówka Kształcenia

  – Aktedytacja UDT w zakresie szkoleń z montażu fotowoltaiki uprawniających do egzaminów państwowych

  W ramach prowadzonych działań na rzecz rozwoju członków klastra i promowania nowych technologii Instytut wprowadza do oferty AUDYT TECHNOLOGICZNY 4.0  (dotyczący AUTOMATYZACJI/ROBOTYZACJI/PRZEMYSŁU 4.0).

  Usługa doradcza w formie wysokiej jakości audytu obejmuje analizę techniczną i ekonomiczną, identyfikację słabych i mocnych stron przedsiębiorstwa w oparciu o m.in. ocenę infrastruktury, zasobów, kluczowe technologie i know-how firmy. Na podstawie rozpoznania przebiegu procesów dokonywana jest analiza, której efektem jest identyfikacja miejsc i procesów kryjących największy potencjał oszczędności.

  Analiza techniczno-ekonomiczna wykaże korzyści dla przedsiębiorstwa wynikające z robotyzacji produkcji, a także pozwoli na skorzystanie z wprowadzanej w 2021 r. ulgi na robotyzację. Audyt będzie zawierał także warianty proponowanych rozwiązań ze wskazaniem wariantu optymalnego, a także propozycję modelu sfinansowania inwestycji. Audyt odpowie na pytanie „Gdzie robotyzacja przyniesie maksymalne korzyści?” oraz da obraz zwrotu inwestycji w stanowisko zrobotyzowane za pomocą wskaźnika ROI. Analiza taka może zostać rozszerzona również o kwestie efektywności energetycznej infrastruktury firmy i możliwych usprawnień w tym obszarze (fotowoltaika, wymiana źródła ciepła, termomodernizacja, redukcja mocy biernej itp.)

  Usługa doradcza w postaci audytu technologicznego może zostać dofinansowana nawet w 90% ze środków UE w zależności od lokalizacji siedziby i wielkości zatrudnienia w firmie

  Klaster Zrównoważona Infrastruktura
  32-020 Kokotów 741
  www.klasterzi.pl

  Szczegółowe informacje:
  www.audyt-tech.com
  e: info@audyt-tech.pl
  m: +48 722 005 520

  Instytut Doradztwa Sp. z o.o.
  ul. Cegielniana 6B/2, 30-404 Kraków
  www.instytutdoradztwa.com

  Skip to content