• Instytut Doradztwa zajmuje się konsultingiem dotacyjnym, przygotowywaniem wniosków o dofinansowanie, studiów wykonalności inwestycji, biznesplanów, koordynowaniem projektów, rekrutacją do projektów, doradztwem na etapie realizacji projektów, rozliczaniem projektów, promocją projektów, pomocą techniczną.Instytut Doradztwa przygotowuje dokumentację aplikacyjną dla przedsięwzięć inwestycyjnych, badawczo-rozwojowych, szkoleniowych, społecznych w ramach różnych instrumentów finansowania zewnętrznego (dotacje, pożyczki, środki unijne, środki krajowe i inne), a szczególnie:
  – Regionalne Programy Operacyjne (np. RPO Województwa Małopolskiego, RPO Województwa Świętokrzyskiego);
  – Program Operacyjny Inteligentny Rozwój (np. „Szybka Ścieżka”, „Badania na Rynek”, „Bony na Innowacje”);
  – Program Rozwoju Obszarów Wiejskich (np. wsparcie realizowane przez Lokalne Grupy Działania);
  – Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój;
  – Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko;
  – Program Polska Wschodnia;
  – Fundusze Norweskie;
  – programy realizowane przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej;
  – programy realizowane przez Powiatowe Urzędy Pracy (np. Krajowy Fundusz Szkoleniowy);
  – projekty realizowane przez PARP (np. „Kompetencje dla Sektorów”) i MARR (np. „Bony Sukcesu”).

  Kontakt:

  Monika Cieślik- Górna, mc@instytutdoradztwa.com, tel. 531 951 701

  Skip to content