„Nawet najdalszą podróż zaczyna się od pierwszego kroku”
Lao-tzu. chiński filozof, twórca taoizmu

Instytut Doradztwa oferuje szerokie spectrum prorozwojowych i technologicznych usług szkoleniowych i doradczych w ramach posiadanych akredytacji i uprawnień:

–  Akredytowany Ośrodek Innowacji przez Ministerstwo Rozwoju,

– Akredytowany doradca ARP  S.A. w projekcie „Sieć otwartych innowacji” (doradztwo technologiczne)

– Akredytowany wykonawca usług doradczych i szkoleniowych w Bazie Usług Rozwojowych PARP

– Niepubliczna Placówka Kształcenia

– Aktedytacja UDT w zakresie szkoleń z montażu fotowoltaiki uprawniających do egzaminów państwowych

 

W ramach prowadzonych działań na rzecz rozwoju członków klastra i promowania nowych technologii Instytut wprowadza do oferty AUDYT TECHNOLOGICZNY 4.0  (dotyczący AUTOMATYZACJI/ROBOTYZACJI/PRZEMYSŁU 4.0).

Usługa doradcza w formie wysokiej jakości audytu obejmuje analizę techniczną i ekonomiczną, identyfikację słabych i mocnych stron przedsiębiorstwa w oparciu o m.in. ocenę infrastruktury, zasobów, kluczowe technologie i know-how firmy. Na podstawie rozpoznania przebiegu procesów dokonywana jest analiza, której efektem jest identyfikacja miejsc i procesów kryjących największy potencjał oszczędności.

Analiza techniczno-ekonomiczna wykaże korzyści dla przedsiębiorstwa wynikające z robotyzacji produkcji, a także pozwoli na skorzystanie z wprowadzanej w 2021 r. ulgi na robotyzację. Audyt będzie zawierał także warianty proponowanych rozwiązań ze wskazaniem wariantu optymalnego, a także propozycję modelu sfinansowania inwestycji. Audyt odpowie na pytanie „Gdzie robotyzacja przyniesie maksymalne korzyści?” oraz da obraz zwrotu inwestycji w stanowisko zrobotyzowane za pomocą wskaźnika ROI. Analiza taka może zostać rozszerzona również o kwestie efektywności energetycznej infrastruktury firmy i możliwych usprawnień w tym obszarze (fotowoltaika, wymiana źródła ciepła, termomodernizacja, redukcja mocy biernej itp.)

Usługa doradcza w postaci audytu technologicznego może zostać dofinansowana nawet w 90% ze środków UE w zależności od lokalizacji siedziby i wielkości zatrudnienia w firmie

Klaster Zrównoważona Infrastruktura
32-020 Kokotów 741
www.klasterzi.pl

Szczegółowe informacje:
www.audyt-tech.com
e: info@audyt-tech.pl
m: +48 722 005 520

Instytut Doradztwa Sp. z o.o.
ul. Cegielniana 6B/2, 30-404 Kraków
www.instytutdoradztwa.com

Skip to content