Instytut Doradztwa Sp. z.o.o. istnieje na polskim rynku od 2004 roku. Jako niepubliczna placówka kształcenia ustawicznego świadczymy kompleksowe usługi szkoleniowe. W naszej ofercie znajdziecie Państwo zarówno kursy komercyjne jak i dofinansowane. Jako jednostka posiadająca wpis do Bazy Usług Rozwojowych udzielamy pomocy przy rejestracji do bazy i w pozyskaniu dofinansowania na szkolenia  oraz egzaminy.

Z uwagi na obecną sytuację epidemiologiczną najbliższe szkolenia teoretyczne będzie można odbyć w formie Webinaru (transmisji internetowej audio-wideo w czasie rzeczywistym).

Etapy praktyczne szkolenia zostaną przeprowadzone w późniejszych terminach w standardowym, stacjonarnym formacie.

Informacja o nowych, dodatkowych terminach zostanie podana po unormowaniu się obecnej sytuacji.

Ukończenie etapu teoretycznego w formie Webinaru w znaczący sposób przyczyni się do szybszego ukończenia pełnego szkolenia.

W szczególnych sytuacjach jest możliwość przeprowadzenia usługi szkoleniowej w części teoretycznej oraz praktycznej w formie 1 na 1

Wszystkie dodatkowe informacje są udzielane pod numerem 663133655

DROGI PRZEDSIĘBIORCO SKORZYSTAJ Z BONÓW ROZWOJOWYCH na szkolenia, odnowienie uprawnień, uzyskanie kwalifikacji, doradztwo.

Istnieje możliwość pozyskania dofinansowania do 80% wartości szkolenia.

O dofinansowanie mogą ubiegać się mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (do 250 osób zatrudnionych).

Porad udzielą i pomogą przejść procedurę dotacji:

Antonina Wrońska-Korzeń – tel. 663 133 655 — mail: awk@instytutdoradztwa.com

Beata Wolnik – tel. 669 578 015 — mail: bw@instytutdoradztwa.com

 

Prosimy  zapoznanie się z ulotką dotyczącą naszych kursów i dofinansowania z bonów – POBIERZ ULOTKĘ

 

 

OFERTA SZKOLENIOWA


OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH (RODO) – W ŚWIETLE NOWYCH REGULACJI PRAWNYCH.

CEL

Celem szkolenia jest uzyskanie przez uczestników podstawowej wiedzy z zakresu wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych. Uczestnicy zdobędą stosowną wiedzę w zakresie odpowiedzialności za powierzone dane oraz w zakresie swobodnego przepływu danych osobowych, co umożliwi przygotowanie pracowników Firmy do procesu wdrażania RODO.

GRUPA DOCELOWA

Szkolenie skierowane jest do osób pracujących na stanowiskach związanych z przetwarzaniem i ochroną danych osobowych oraz przygotowujących się do objęcia stanowiska Inspektora Ochrony Danych Osobowych w przedsiębiorstwie.

DATA

Termin szkolenia ustalany indywidualnie.

LICZBA GODZIN

10h

CZAS TRWANIA

1 dzień
Od godz. 08:00 do godz. 18:00

MIEJSCE SZKOLENIA

Sala konferencyjna
Kokotów 741, ul. Brzozowy Zagajnik
32-002 Kokotów

CENA

450 zł./ os. (szkolenie dla 1 osoby przy grupie min. 10 os.)
Dla grupy powyżej 10 osób cena uczestnictwa w szkoleniu ustalana indywidualnie.

W CENIE

10h szkolenia
Materiały szkoleniowe przygotowane przez Trenera w formie skryptu.
Dostęp do fachowej literatury.
Konsultacje z Trenerem.
Certyfikat, zaświadczenie.
Poczęstunek.

HARMONOGRAM SZKOLENIA

1. Zapoznanie uczestników z wymogami unijnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych.
2. Przedstawienie podstawowych pojęć związanych z ochroną danych osobowych – definicje.
3. Zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych m.in.: zgodność przetwarzania z prawem, warunki wyrażenia zgody, przetwarzanie szczególnych kategorii danych osobowych.
4. Prawa osoby, której dane dotyczą.
5. Rozbudowa obowiązku informacyjnego, ograniczenia profilowania.
6. Administrator i podmiot przetwarzający – obowiązki administratora, współpraca z organem nadzorczym.
7. Wyznaczenie Inspektora Ochrony Danych Osobowych – status inspektora ochrony danych, zadania inspektora ochrony danych.
8. Obowiązkowa inwentaryzacja danych i wymagania związane z dokumentacją.
9. Bezpieczeństwo danych osobowych – zgłaszanie naruszenia ochrony danych osobowych organowi nadzorczemu.
10. Kodeksy postępowania i certyfikacja.
11. Organ nadzorczy – właściwość, zadania i uprawnienia.
12. Środki ochrony prawnej, odpowiedzialność i sankcje – prawo do odszkodowania i odpowiedzialność, dowody naruszenia ochrony danych osobowych, ogólne warunki nakładania administracyjnych kar pieniężnych.
13. Podsumowanie, dyskusja.

ZAŚWIADCZENIE

Uczestników po zakończeniu szkolenia otrzymuje CERTYFIKAT oraz ZAŚWIADCZENIE o ukończeniu szkolenia, potwierdzające nabyte kompetencje.

ZAKWATEROWANIE

Zapraszamy do skorzystania z naszej oferty noclegów
http://eturia.pl/oferta-centrum-w-suchorabie/

DODATKOWE INFORMACJE

Usługa może być dofinansowana.

ZARZĄDZANIE ZESPOŁEM PRACOWNIKÓW. EFEKTYWNA MOTYWACJA I DZIAŁANIE.

CEL

Celem szkolenia jest zdobycie wiedzy i umiejętności dotyczących efektywnego zarzadzania zespołem, przy wykorzystaniu technik komunikacji w zespole oraz narzędzi motywujących pracowników do działania.

GRUPA DOCELOWA

Szkolenie skierowane jest do kadry zarządzającej: menedżerów, kierowników, pracowników podejmujących strategiczne decyzje w firmie.

DATA

Termin szkolenia ustalany indywidualnie.

LICZBA GODZIN

24h

CZAS TRWANIA

3 dni
Od godz. 09:00 do godz. 17:00

MIEJSCE SZKOLENIA

Sala konferencyjna
Kokotów 741, ul. Brzozowy Zagajnik
32-002 Kokotów

CENA

Cena uczestnictwa w szkoleniu ustalana indywidualnie.

W CENIE

24h szkolenia
Materiały szkoleniowe przygotowane przez Trenera w formie skryptu.
Dostęp do fachowej literatury.
Konsultacje z Trenerem.
Certyfikat, zaświadczenie.
Poczęstunek.

HARMONOGRAM SZKOLENIA

1. Dzień 09:00 – 17:00
Czym jest to pojęcie zarządzania?
Jak wykorzystać to narzędzie do efektywnego działania?
Techniki i narzędzia potrzebne do procesu zarzadzania.
Budowanie zespołu – kluczowy element strategii firmy
2. Dzień 09:00 – 17:00
Skuteczne działanie.
Motywowanie zespołu – techniki skłaniające do działania.
Współpraca i konflikty.
Efektywny proces komunikacji. Narzędzia porozumiewania się do osiągania zamierzonych celów.
3. Dzień 09:00 – 17:00
Wyznaczanie celów i wspólnych wartości.
Skuteczne negocjacje. Umiejętność przekonywania i argumentacji.
Umiejętność podejmowania trafnych decyzji.
Pokonywanie obaw. Pozytywne nastawienie.
Podsumowanie.

ZAŚWIADCZENIE

Uczestników po zakończeniu szkolenia otrzymuje CERTYFIKAT oraz ZAŚWIADCZENIE o ukończeniu szkolenia, potwierdzające nabyte kompetencje.

ZAKWATEROWANIE

Zapraszamy do skorzystania z naszej oferty noclegów
http://eturia.pl/oferta-centrum-w-suchorabie/

DODATKOWE INFORMACJE

Usługa może być dofinansowana.

OBSŁUGA TRUDNEGO KLIENTA

CEL

Celem szkolenia jest przygotowanie pracowników do prawidłowej obsługi klienta poprzez poznanie odpowiednich zasad, technik i standardów. Ponadto celem szkolenia jest zwiększenie efektywności komunikacji w obsłudze klienta poprzez nabycie umiejętności identyfikowania potrzeb klientów.
W toku szkolenia uczestnik zostanie zmotywowany do pracy związanej z obsługą klienta.

GRUPA DOCELOWA

Szkolenie skierowane jest do pracowników oraz kierowników działu obsługi klienta.

DATA

Termin szkolenia ustalany indywidualnie.

LICZBA GODZIN

24h

CZAS TRWANIA

3 dni
Od godz. 09:00 do godz. 17:00

MIEJSCE SZKOLENIA

Sala konferencyjna
Kokotów 741, ul. Brzozowy Zagajnik
32-002 Kokotów

CENA

Cena uczestnictwa w szkoleniu ustalana indywidualnie.

W CENIE

24h szkolenia
Materiały szkoleniowe przygotowane przez Trenera w formie skryptu.
Dostęp do fachowej literatury.
Konsultacje z Trenerem.
Certyfikat, zaświadczenie.
Poczęstunek.

HARMONOGRAM SZKOLENIA

1. Dzień 09:00 – 17:00
Autodiagnoza – ja w obsłudze klienta?
Budowanie własnego wizerunku.
Zasady skutecznej komunikacji. Komunikacja werbalna i niewerbalna.
Zakłócenia i bariery w komunikacji.
2. Dzień 09:00 – 17:00
Trudny klient – kim jest?
Techniki prowadzenia rozmów z trudnym klientem.
Identyfikowanie potrzeb klientów.
Agresywne postawy klientów. Skargi i zażalenia.
Kompetencje emocjonalne.
3. Dzień 09:00 – 17:00
Model działania w sytuacjach problemowych.
Asertywny styl komunikacji.
Motywacja do pracy w obsłudze klienta.
Podsumowanie.

ZAŚWIADCZENIE

Uczestników po zakończeniu szkolenia otrzymuje CERTYFIKAT oraz ZAŚWIADCZENIE o ukończeniu szkolenia, potwierdzające nabyte kompetencje.

ZAKWATEROWANIE

Zapraszamy do skorzystania z naszej oferty noclegów
http://eturia.pl/oferta-centrum-w-suchorabie/

DODATKOWE INFORMACJE

Usługa może być dofinansowana.

Szkolenie na specjalne zamówienie, dostosowane do potrzeb Firmy.
Prosimy o kontakt pod nr telefonów: 663 133 655 , 669 578 015 lub 12 635 96 40
Zapraszamy do ustalenia harmonogramu, terminu i miejsca szkolenia.

Szkolenie na specjalne zamówienie, dostosowane do potrzeb Firmy.
Prosimy o kontakt pod nr telefonów: 663 133 655 , 669 578 015 lub 12 635 96 40
Zapraszamy do ustalenia harmonogramu, terminu i miejsca szkolenia.

Szkolenie na specjalne zamówienie, dostosowane do potrzeb Firmy.
Prosimy o kontakt pod nr telefonów: 663 133 655 , 669 578 015 lub 12 635 96 40
Zapraszamy do ustalenia harmonogramu, terminu i miejsca szkolenia.

Szkolenie na specjalne zamówienie, dostosowane do potrzeb Firmy.
Prosimy o kontakt pod nr telefonów: 663 133 655 , 669 578 015 lub 12 635 96 40
Zapraszamy do ustalenia harmonogramu, terminu i miejsca szkolenia.

Szkolenie na specjalne zamówienie, dostosowane do potrzeb Firmy.
Prosimy o kontakt pod nr telefonów: 663 133 655 , 669 578 015 lub 12 635 96 40
Zapraszamy do ustalenia harmonogramu, terminu i miejsca szkolenia.

Szkolenie na specjalne zamówienie, dostosowane do potrzeb Firmy.
Prosimy o kontakt pod nr telefonów: 663 133 655 , 669 578 015 lub 12 635 96 40
Zapraszamy do ustalenia harmonogramu, terminu i miejsca szkolenia.

Szkolenie na specjalne zamówienie, dostosowane do potrzeb Firmy.
Prosimy o kontakt pod nr telefonów: 663 133 655 , 669 578 015 lub 12 635 96 40
Zapraszamy do ustalenia harmonogramu, terminu i miejsca szkolenia.

Szkolenie na specjalne zamówienie, dostosowane do potrzeb Firmy.
Prosimy o kontakt pod nr telefonów: 663 133 655 , 669 578 015 lub 12 635 96 40
Zapraszamy do ustalenia harmonogramu, terminu i miejsca szkolenia.

Szkolenie na specjalne zamówienie, dostosowane do potrzeb Firmy.
Prosimy o kontakt pod nr telefonów: 663 133 655 , 669 578 015 lub 12 635 96 40
Zapraszamy do ustalenia harmonogramu, terminu i miejsca szkolenia.

UPRAWNIENIA ENERGETYCZNE GR. I (D)

CEL

Celem szkolenia jest opanowanie wiedzy przez osoby kierujące czynnościami osób wykonujących pracę z zakresu napraw, diagnozowania stanu instalacji elektrycznej oraz maszyn i urządzeń zasilanych prądem elektrycznym. Słuchacz po pozytywnym zdaniu egzaminu będzie przygotowany do wykonywania pracy na stanowisku dozoru w zakresie obsługi, konserwacji, remontów, montażu, kontrolno-pomiarowym dla urządzeń, instalacji i sieci.

Szkolenie przygotowuje do egzaminu w zakresie eksploatacji i dozoru urządzeń, instalacji i sieci tzw. uprawnienia D w zależności od kwalifikacji zawodowych danej grupy kursantów.
Po zdanym pozytywnie egzaminie uczestnik szkolenia otrzymuje stosowne uprawnienia, których ważność trwa 5 lat.

GRUPA DOCELOWA

Kurs przeznaczony dla pracowników zajmujących się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych.

Minimalne warunki uczestnictwa w kursie:
• Ukończony 18 rok życia,
• Wykształcenie minimum podstawowe.
Palcówka może określić dodatkowe wymagania wstępne w celu selekcji słuchaczy kursu.

DATA

Termin szkolenia ustalany indywidualnie.

LICZBA GODZIN

16h

CZAS TRWANIA

2 dni
od godz. 9:00 do 17:00

MIEJSCE SZKOLENIA

Sala konferencyjna
Kokotów 741, ul. Brzozowy Zagajnik
32-002 Kokotów

CENA

450 zł. / za szkolenie dla 1 osoby przy grupie min. 10 os
210 zł. / za egzamin*
*Opłata za jeden egzamin obligatoryjnie wynosi 10 % minimalnego wynagrodzenia

W CENIE

16h szkolenia
Materiały szkoleniowe przygotowane przez Trenera w formie skryptu.
Dostęp do fachowej literatury.
Konsultacje z Trenerem.
Certyfikat, zaświadczenie.
Poczęstunek.

HARMONOGRAM SZKOLENIA

1. Dzień 09:00 – 17:00
Wprowadzenie do zajęć z zakresu uprawnień elektrycznych do 1 KV.
Przepisy dotyczące przyłączania urządzeń i instalacji do sieci elektrycznych oraz prowadzenia ruchu i eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci.
Przepisy i zasady postepowania przy programowaniu pracy urządzeń, instalacji i sieci, z uwzględnieniem zasad racjonalnego użytkowania paliw i energii.
Wymagania w zakresie prowadzenia dokumentacji technicznej i eksploatacyjnej oraz stosowania instrukcji eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci.

2. Dzień 09:00 – 17:00
Przepisy i zasady BHP, ochrony P.POŻ z uwzględnieniem udzielania I pomocy oraz wymagań ochrony środowiska.
Instrukcje postępowania w razie zagrożenia bezpieczeństwa obsługi urządzeń, instalacji i sieci.
Zasady postepowania w razie awarii, pożaru lub innego zagrożenia.
Zasady dysponowania mocą urządzeń przyłączonych do sieci.
Zasady i warunki wykonywania prac kontrolno-pomiarowych i montażowych.

Na indywidualne zamówienie godziny szkolenia, jak i harmonogram mogą być modyfikowane.

ZAŚWIADCZENIE

Uczestnik po ukończeniu szkolenia otrzymuje ZAŚWIADCZENIE uprawniające do przystąpienia do egzaminu przed UDT oraz CERTYFIKAT potwierdzający nabyte kompetencje.

ZAKWATEROWANIE

Zapraszamy do skorzystania z naszej oferty noclegów
http://eturia.pl/oferta-centrum-w-suchorabie/

DODATKOWE INFORMACJE

Usługa może być dofinansowana.

UPRAWNIENIA ENERGETYCZNE GR. I (E)

CEL

Celem szkolenia jest opanowanie wiedzy z zakresu wykonywania napraw instalacji elektrycznej oraz maszyn i urządzeń zasilanych prądem elektrycznym. Słuchacz po pozytywnym zdaniu egzaminu będzie przygotowany do wykonywania pracy na stanowisku eksploatacji w zakresie obsługi, konserwacji, remontów, montażu, kontrolno-pomiarowym dla urządzeń, instalacji i sieci.

Szkolenie przygotowuje do egzaminu w zakresie eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci tzw. uprawnienia E.
Po zdanym pozytywnie egzaminie uczestnik szkolenia otrzymuje stosowne uprawnienia, których ważność trwa 5 lat.

GRUPA DOCELOWA

Kurs przeznaczony dla pracowników zajmujących się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych.

Minimalne warunki uczestnictwa w kursie:
• Ukończony 18 rok życia,
• Wykształcenie minimum podstawowe.

DATA

Termin szkolenia ustalany indywidualnie.

LICZBA GODZIN

16h

CZAS TRWANIA

2 dni
od godz. 9:00 do 17:00

MIEJSCE SZKOLENIA

Sala konferencyjna
Kokotów 741, ul. Brzozowy Zagajnik
32-002 Kokotów

CENA

450 zł. / za szkolenie dla 1 osoby przy grupie min. 10 os
210 zł. / za egzamin*
*Opłata za jeden egzamin obligatoryjnie wynosi 10 % minimalnego wynagrodzenia

W CENIE

16h szkolenia
Materiały szkoleniowe przygotowane przez Trenera w formie skryptu.
Dostęp do fachowej literatury.
Konsultacje z Trenerem.
Certyfikat, zaświadczenie.
Poczęstunek.

HARMONOGRAM SZKOLENIA

1. Dzień 09:00 – 17:00
Wprowadzenie do zajęć z zakresu uprawnień elektrycznych do 1 KV.
Warunki techniczne i obsługa urządzeń, instalacji i sieci elektrycznych.
Instrukcje i zasady eksploatacji i urządzeń, instalacji i sieci elektrycznych.
Zasady wykonywania montażu instalacji elektrycznych.

2. Dzień 09:00 – 17:00
Wymagania i zasady dotyczące prac kontrolno-pomiarowych.
Instrukcje postępowania w razie zagrożenia bezpieczeństwa obsługi urządzeń, instalacji i sieci.
Zasady postepowania w razie awarii, pożaru lub innego zagrożenia.
Wymagania i zasady BHP, ochrony P.POŻ oraz udzielanie I pomocy.

Na indywidualne zamówienie godziny szkolenia mogą być modyfikowane.

ZAŚWIADCZENIE

Uczestników po zakończeniu szkolenia otrzymuje CERTYFIKAT oraz ZAŚWIADCZENIE o ukończeniu szkolenia, potwierdzające nabyte kompetencje.

ZAKWATEROWANIE

Zapraszamy do skorzystania z naszej oferty noclegów
http://eturia.pl/oferta-centrum-w-suchorabie/

DODATKOWE INFORMACJE

Usługa może być dofinansowana.

Szkolenie na specjalne zamówienie, dostosowane do potrzeb Firmy.
Prosimy o kontakt pod nr telefonów: 663 133 655 , 669 578 015 lub 12 635 96 40
Zapraszamy do ustalenia harmonogramu, terminu i miejsca szkolenia.

Szkolenie na specjalne zamówienie, dostosowane do potrzeb Firmy.
Prosimy o kontakt pod nr telefonów: 663 133 655 , 669 578 015 lub 12 635 96 40
Zapraszamy do ustalenia harmonogramu, terminu i miejsca szkolenia.

MONTER INSTALACJI POMP CIEPŁA.

CEL

Po ukończeniu szkolenia uczestnik będzie miał uporządkowaną wiedzę z zakresu kompleksowego przygotowania do wykonywania pracy w charakterze instalatora pomp ciepła wraz z uzyskaniem stosownych uprawnień.

GRUPA DOCELOWA

Szkolenie dedykowane osobom, które zamierzają ubiegać się o certyfikat OZE z zakresu instalacji pomp ciepła, chcą zdobyć gruntowne przygotowanie do podjęcia pracy w obszarze OZE.

DATA

Termin szkolenia ustalany indywidualnie.

LICZBA GODZIN

20h
od godz. 9:00 do 18:00

CZAS TRWANIA

2 dni

MIEJSCE SZKOLENIA

Centrum Edukacyjne Suchoraba 12, 32-005 Suchoraba

CENA

Cena uczestnictwa w szkoleniu ustalana indywidualnie.

W CENIE

20h szkolenia
Materiały szkoleniowe przygotowane przez Trenera w formie skryptu.
Przygotowanie do egzaminu UDT.
Konsultacje z Trenerem.
Zaświadczenie uprawniające do przystąpienia do egzaminu przed UDT na certyfikowanego Instalatora pomp ciepła
Certyfikat
Poczęstunek.

HARMONOGRAM SZKOLENIA

1. Dzień 09:00 – 18:00
Prawa i obowiązki certyfikowanego instalatora mikroinstalacji i małych instalacji z pompami ciepła, warunki uzyskania, odnawialne i przyczyny utraty certyfikatu. Historia i perspektywy rozwoju pomp ciepła w Europie i na świecie. Podstawowe terminy i definicje stosowania i wykorzystywania instalacji pomp ciepłą. Przepisy krajowe dotyczące stosowania i wykonywania instalacji z pompami ciepła. Polskie normy dotyczące montażu i eksploatacji. Polskie normy oraz specyfikacje techniczne związane z grupą tematyczną. Przykładowe systemy certyfikacji wyrobów. Korzyści ekonomiczne dla środowiska, aspekty społeczne. Przepisy dotyczące bezpieczeństwa i higieny przy pracy, ochrony przeciw porażeniowej oraz środowiska stosowane w czasie instalowania – identyfikacyjna zagrożeń. Bezpieczeństwo i higiena pracy przy wykonywaniu instalacji. Zasada działania pomp ciepła – podstawy termodynamiczne, struktura, rodzaje obiegów, charakterystyka techniczna. Elementy składowe systemów i instalacji pomp ciepła. Standardowe warunki badania. Rodzaje dolnych źródeł ciepła – zasady doboru, charakterystyka energetyczna, realizacje gruntowych wymienników ciepła, wykorzystanie powietrza jako dolne źródło. Określanie współczynników efektywności energetycznej pompy ciepła COP, SPF. Metody wyznaczania optymalnych punktów pracy urządzenia.

2. Dzień 09:00 – 18:00
Rozwiązania konstrukcyjne pomp ciepła – połącznia kaskadowe, systemy pracy ze zmiennym przepływem. Urządzenia kompaktowe i rozdzielone (split). Rodzaje pracy pomp ciepła w układach hybrydowych: monowalentny, biwalentny, monoenergetyczny. Schematy połączeń hydraulicznych z systemami grzewczymi wewnątrz budynku. Bezpośrednie rozprężanie: powody stosowania systemów z bezpośrednim rozprężaniem, wymagania techniczne, rozplanowanie układu kolektorów poziomych, problemy bezpieczeństwa i zasady układania kolektorów, połączenie pompy ciepła ze źródłem ciepła. Systemy rozdzielaczy. Rozprowadzanie ciepła (ogrzewanie podłogowe, ścienne, grzejnikowe, powietrzne): specjalne wymagania co do systemów z pompami ciepła w porównaniu do systemów z kotłami grzewczymi; zasady, zalety i wady Integracja hydrauliczna: typowe schematy hydrauliczne różnych pomp ciepła z ogrzewaniem podłogowym, grzejnikowym lub ze sterowaną klimatyzacją, z lub bez przygotowywania ciepłej wody, z lub bez buforowego podgrzewacza zasobnikowego, integracja drugiego systemu grzewczego (kocioł grzewczy opalany olejem, biomasą, instalacja solarna, itd.). Profile energetyczne odbiorników. Pozyskiwanie i przetwarzanie danych pogodowych. Wymiarowanie systemu. Metodyka doboru zbiorników buforowych pod instalację przygotowania ciepłej wody użytkowej z wykorzystaniem pompy ciepła. Rodzaje zbiorników buforowych oraz metodologia montażu. Obliczanie powierzchni systemu i wielkości znamionowych systemu, niezbędnych podsystemów i urządzeń oraz odpowiedniego osprzętu. Komfort ogrzewania: wyższy komfort w przypadku zastosowania niskotemperaturowej instalacji podłogowej lub ściennej to dodatkowa korzyść dla klienta, uzupełniająca wysoką efektywność pompy ciepła.
Plan instalacji. Narzędzia i wyposażenie do montażu. Zasady praktyczne instalacji pompy ciepła, dobór i wymiarowanie przewodów oraz kabli. Konfigurowanie parametrów i komunikacja pomiędzy elementami.
Montaż pomp ciepła na przykładowych konstrukcjach budynków.
Montaż i wymiana elementów składowych urządzenia.
Montaż i uruchomienie systemu. Współpraca pompy ciepła w układach systemowych, rewersyjnych z ogrzewaniem niskotemperaturowym.
Charakterystyki energetyczne, przepływowe i termofizyczne. Ocena pracy systemu – analiza wskaźników jakości. Monitorowanie własności systemu – wytyczne i wymagania dotyczące pomiarów i ich analiza.

ZAŚWIADCZENIE

Uczestnik po ukończeniu szkolenia otrzymuje ZAŚWIADCZENIE uprawniające do przystąpienia do egzaminu przed UDT oraz CERTYFIKAT potwierdzający nabyte kompetencje.

ZAKWATEROWANIE

Zapraszamy do skorzystania z naszej oferty noclegów
http://eturia.pl/oferta-centrum-w-suchorabie/

DODATKOWE INFORMACJE

Usługa może być dofinansowana.

MONTER INSTALACJI FOTOWOLTAICZNYCH.

CEL

Celem szkolenia jest nabycie wiedzy i umiejętności niezbędnych na stanowisku pracy montera instalacji PV (instalacji fotowoltaicznych – odnawialne źródła energii). Kurs przygotowuje uczestnika do egzaminu zewnętrznego organizowanego przez Urząd Dozoru Technicznego.

GRUPA DOCELOWA

Szkolenie dedykowane osobom, które zamierzają ubiegać się o certyfikat OZE z zakresu instalacji fotowoltaicznych, chcą zdobyć gruntowne przygotowanie do podjęcia pracy w obszarze OZE.

DATA

Termin szkolenia ustalany indywidualnie.

LICZBA GODZIN

20h
od godz. 9:00 do 18:00

CZAS TRWANIA

2 dni

MIEJSCE SZKOLENIA

Centrum Edukacyjne Suchoraba 12, 32-005 Suchoraba

CENA

Cena uczestnictwa w szkoleniu ustalana indywidualnie.

W CENIE

20h szkolenia
Materiały szkoleniowe przygotowane przez Trenera w formie skryptu.
Przygotowanie do egzaminu UDT.
Konsultacje z Trenerem.
Zaświadczenie uprawniające do przystąpienia do egzaminu przed UDT na certyfikowanego Instalatora Fotowoltaiki.
Certyfikat
Poczęstunek.

HARMONOGRAM SZKOLENIA

1. Dzień 09:00 – 18:00
Prawa i obowiązki certyfikowanego instalatora mikroinstalacji i małych instalacji fotowoltaicznych, warunki uzyskania, odnawialne i przyczyny utraty certyfikatu.
Historia i perspektywy rozwoju fotowoltaiki w Europie i na świecie. Podstawowe terminy i definicje stosowania i wykorzystywania instalacji fotowoltaicznych.
Przepisy krajowe dotyczące stosowania i wykonywania instalacji fotowoltaicznych. Polskie normy dotyczące montażu i eksploatacji instalacji fotowoltaicznych. Polskie normy oraz specyfikacje techniczne związane z grupą tematyczną.
Przykładowe systemy certyfikacji wyrobów. Korzyści ekonomiczne dla środowiska, społeczne wykorzystanie energii elektrycznej instalacji fotowoltaicznych
Przepisy dotyczące bezpieczeństwa i higieny przy pracy, ochrony przeciw porażeniowej oraz środowiska stosowane w czasie instalowania – identyfikacyjna zagrożeń. Bezpieczeństwo i higiena pracy przy wykonywaniu instalacji.
Konwersja fotowoltaiczna- – podstawy fizyczne; struktura i charakterystyka techniczna. Ogniwo słoneczne – budowa i zasady działania. Struktura i charakterystyka techniczna ogniw słonecznych i pozostałych elementów systemu. Standardowe warunki badania. Łączenie ogniw w moduły oraz modułów w zestawy. Akumulatory w autonomicznych systemach fotowoltaicznych. Regulatory ładowania. Typy falowników/inwerterów w systemach fotowoltaicznych. Elementy instalacyjne (w szczególności kable, złącza, wyłączniki, bezpieczniki). Zabezpieczenia i ochrona odgromowa i przeciwprzepięciowa w systemach fotowoltaicznych. Istniejąca instalacja odgromowa. Określenie wymagań dla instalacji odgromowej, uziomowej (uziemienia) i systemu (instalacji) ograniczania przepięć. Program utrzymania. Analiza typowych błędów związanych z modernizacją i utrzymaniem. Rodzaje typowych zakłóceń i awarii w systemach

2. Dzień 09:00 – 18:00
Systemy wydzielone i autonomiczne.
Systemy podłączone do sieci energetycznej z magazynowaniem i bez magazynowania energii elektrycznej.
Systemy mieszane (hybrydowe) (w szczególności system fotowoltaiczny połączony z
małymi turbinami wiatrowymi, generatorami spalinowymi oraz ogniwami wodorowymi).
Systemy fotowoltaiczne zintegrowane z budynkami i konstrukcjami budowlanymi (BIPV) – na dachach, elewacjach, jako szklane dachy itp. – oraz systemy niezintegrowane (BAPV)
Sposoby montażu konstrukcji wsporczych i profili mocujących moduły fotowoltaiczne. Określanie lokalizacji, kierunku i nachylenia ogniwa słonecznego, nasłonecznienia, warunków klimatycznych, oraz metod/technik instalacyjnych w zależności od miejsca montażu. Miejsce dostępu dla instalacji (powierzchnia, ustawienie względem horyzontu i kierunku geograficznego południa). Elementy zacieniające. Zagadnienia wytrzymałościowe w przypadku budynków (dachy, fasady). Profile energetyczne odbiorników. Pozyskiwanie i przetwarzanie danych pogodowych. Wymiarowanie systemu. Wybór rodzaju i mocy modułów fotowoltaicznych, konfigurowanie generatora fotowoltaicznego. Wymaganych przekrojów przewodów połączeniowych.
Przykłady systemów autonomicznych. Elementy systemów autonomicznych. Zasilanie awaryjne. Ocena i protokoły badań.
Obliczanie powierzchni systemu i wielkości znamionowych systemu, niezbędnych
podsystemów i urządzeń oraz odpowiedniego osprzętu. Wybór falownika/inwertera jako przetwornika energii; funkcje bezpieczeństwa falownika/inwertera; określanie sprawności falownika/inwertera. Dopasowanie generatora do falownika/inwertera. Synchronizacja systemu z siecią elektroenergetyczną.
Plan instalacji. Narzędzia i wyposażenie do montażu. Zasady praktyczne instalacji modułu, dobór i wymiarowanie przewodów oraz kabli. Konfigurowanie parametrów i komunikacja z regulatorem ładowania oraz falownikiem sieciowym.
Montaż modułów fotowoltaicznych na przykładowych konstrukcjach wsporczych.
Montaż i uruchomienie systemu autonomicznego. Współpraca z akumulatorami w systemach autonomicznych. Zajęcia praktyczne
Montaż i uruchomienie systemu przyłączonego do sieci. Ograniczanie przepięć. Instalacja odgromowa oraz instalacja uziemienia. Analiza typowych błędów montażowych instalacji. Warunki odbioru i dokumentacja techniczna instalacji. Zajęcia praktyczne 2
Montaż systemów fotowoltaicznych zintegrowanych z budynkami i konstrukcjami budowlanymi (BIPV) i systemów niezintegrowanych (BAPV)
Charakterystyki prądowo-napięciowe modułów. Pomiar charakterystyk prądowo-napięciowych modułów/generatorów fotowoltaicznych Czynniki mające wpływ na wydajność pracy. Pomiar parametrów ogniwa/modułu słonecznego w warunkach standardowych (STC); wpływ natężenia promieniowania i temperatury na parametry elektryczne ogniwa/modułu. Ocena pracy systemu – analiza wskaźników jakości. Monitorowanie własności systemu fotowoltaicznego – wytyczne i wymagania dotyczące pomiarów i ich analiza.

ZAŚWIADCZENIE

Uczestnik po ukończeniu szkolenia otrzymuje ZAŚWIADCZENIE uprawniające do przystąpienia do egzaminu przed UDT oraz CERTYFIKAT potwierdzający nabyte kompetencje.

ZAKWATEROWANIE

Zapraszamy do skorzystania z naszej oferty noclegów
http://eturia.pl/oferta-centrum-w-suchorabie/

DODATKOWE INFORMACJE

Usługa może być dofinansowana.

AKADEMIA BUDOWNICTWA PASYWNEGO

CEL

Celem szkolenia jest zdobycie wiedzy i umiejętności w zakresie:
– projektowania domów pasywnych
– prawidłowego dobierania i zintegrowania instalacji elektrycznych w budownictwie pasywnym
– prawidłowego projektowania i montowania instalacji sanitarnej w budownictwie pasywnym
– obsługiwania programu PHPP

Każde szkolenie kończy się doradztwem w zakresie budownictwa pasywnego oraz przeprowadzeniem badania termowizyjnego budynku przedsiębiorstwa.

GRUPA DOCELOWA

Szkolenie skierowane jest do architektów, konstruktorów, instalatorów, producentów wyrobów budowlanych, studentów kierunków inżynierskich, budowlanych i osób zainteresowanych wiedzą dotyczącą projektowania domów pasywnych.

DATA

Termin szkolenia ustalany indywidualnie.

LICZBA GODZIN

40h

CZAS TRWANIA

5 dni
od godz. 09:00 do godz. 17:00

MIEJSCE SZKOLENIA

Kokotów 741, ul. Brzozowy Zagajnik
32-002 Kokotów

CENA

Cena uczestnictwa w szkoleniu ustalana indywidualnie.

W CENIE

Szkolenie.
Materiały szkoleniowe przygotowane przez Trenera w formie skryptu.
Dostęp do fachowej literatury.
Konsultacje z Trenerem.
Certyfikat, zaświadczenie.
Poczęstunek.

HARMONOGRAM SZKOLENIA

1. Dzień 09:00 – 17:00
WSTĘP DO BUDOWNICTWA PASYWNEGO.
PROJEKTOWANIE BUDYNKÓW PASYWNYCH.
1. Zagadnienia energooszczędności
2. Charakterystyka energetyczna budynków
3. Projektowanie budynków pasywnych

2. Dzień 09:00 – 17:00
INSTALACJE ELEKTRYCZNE I AUTOMATYKA W BUDOWNICTWIE PASYWNYM
1. Instalacja elektryczna w budynkach energooszczędnych i pasywnych
2. Energooszczędne źródła światła
3. Dostosowanie instalacji elektrycznej do zasilania energią odnawialną
4. Zasilanie awaryjne – dobór i obsługa.
5. Automatyka budynku – sterowanie i regulacja:
– Sterowanie ogrzewaniem podłogowym
– Sterowanie oświetleniem
– Sterowanie roletami
– Sterowanie wentylacją
6. Optymalizacja użytkowania elektryczności

3. Dzień 09:00 – 17:00
INSTALACJE SANITARNE W BUDOWNICTWIE PASYWNYM – ZASADY PRAWIDŁOWEGO PROJEKTOWANIA ORAZ MONTAŻU
1. Sposoby wymiarowania instalacji wentylacji mechanicznej w budynkach pasywnych.
2. Komponenty instalacji wentylacji mechanicznej.
3. Wykonanie instalacji wentylacji – jak ustrzec się błędów.
4. Omówienie sposobów ogrzewania budynków pasywnych.
5. Przygotowanie ciepłej wody użytkowej w budynkach pasywnych.
6. Sposoby wykonania uszczelnienia przejść instalacyjnych w przegrodach budowlanych.
7. Najczęściej popełniany błędy instalacyjne.
8. Porównanie kosztów inwestycyjnych i eksploatacyjnych instalacji w budynkach pasywnych.

4. Dzień 09:00 – 17:00
TERMOIZOLACYJNOŚĆ PRZEGRÓD ZEWNĘTRZNYCH BUDYNKÓW PASYWNYCH. FINANSOWANIE INWESTYCJI EKOENERGETYCZNYCH
1. Termoizolacyjność – informacje podstawowe, szczegółowe wytyczne
2. Stosowane materiały budowlane w wykonawstwie budynków w standardzie pasywnym
3. Współczynniki przewodzenia i straty ciepła w przegrodach zewnętrznych budynków pasywnych, mostki termiczne
4. Projektowanie skutecznej i poprawnie wykonanej termoizolacji przegród zewnętrznych w standardzie pasywnym
5. Przykłady wykonania termoizolacyjności budynku pasywnego – konstrukcje detali budowlanych.
6. Finansowanie inwestycji eko-technologicznych ze środków UE i PL – programy operacyjne, NFOŚIGW, h4020
7. Przykłady realizacji inwestycji proekologicznych i pasywnych

5. Dzień 09:00 – 17:00
BILANS ENERGETYCZNY Z WYKORZYSTANIEM PAKIETU PHPP DO PROJEKTOWANIA BUDYNKÓW PASYWNYCH
1. Wprowadzenie do programu PHPP (prezentacja z omówieniem poszczególnych wzorów, metod kalkulacji, założeń itp.);
2. Omówienie poszczególnych arkuszy programu;
3. Ćwiczenia, samodzielne wykonanie obliczeń dla przykładowego obiektu;
4. Podsumowanie + dyskusja (które parametry możemy modyfikować, aby uzyskać standard budynku pasywnego).

Harmonogram na indywidualne życzenie zamawiającego może ulec modyfikacji.

ZAŚWIADCZENIE

Uczestników po zakończeniu szkolenia otrzymuje CERTYFIKAT oraz ZAŚWIADCZENIE o ukończeniu szkolenia, potwierdzające nabyte kompetencje.

ZAKWATEROWANIE

Zapraszamy do skorzystania z naszej oferty noclegów
http://eturia.pl/oferta-centrum-w-suchorabie/

DODATKOWE INFORMACJE

Usługa może być dofinansowana.

Szkolenie na specjalne zamówienie, dostosowane do potrzeb Firmy.
Prosimy o kontakt pod nr telefonów: 663 133 655 , 669 578 015 lub 12 635 96 40
Zapraszamy do ustalenia harmonogramu, terminu i miejsca szkolenia.

Szkolenie na specjalne zamówienie, dostosowane do potrzeb Firmy.
Prosimy o kontakt pod nr telefonów: 663 133 655 , 669 578 015 lub 12 635 96 40
Zapraszamy do ustalenia harmonogramu, terminu i miejsca szkolenia.

Szkolenie na specjalne zamówienie, dostosowane do potrzeb Firmy.
Prosimy o kontakt pod nr telefonów: 663 133 655 , 669 578 015 lub 12 635 96 40
Zapraszamy do ustalenia harmonogramu, terminu i miejsca szkolenia.

PROFESJONALNA SŁUŻBA PIĘTER

CEL

Celem szkolenia jest zdobycie wiedzy i umiejętności dotyczących umiejętności stosowania odpowiednich metod i technik pracy, kultury obsługi gościa hotelowego, umiejętności etyczno-moralnych, znaczenia wykonywanej pracy.

GRUPA DOCELOWA

Szkolenie skierowane jest do personelu służby pięter.

DATA

Termin szkolenia ustalany indywidualnie.

LICZBA GODZIN

16h

CZAS TRWANIA

2 dni
od godz. 9:00 do 17:00

MIEJSCE SZKOLENIA

Kokotów 741, ul. Brzozowy Zagajnik
32-002 Kokotów

CENA

Cena uczestnictwa w szkoleniu ustalana indywidualnie.

W CENIE

Szkolenie.
Materiały szkoleniowe przygotowane przez Trenera w formie skryptu.
Dostęp do fachowej literatury.
Konsultacje z Trenerem.
Certyfikat, zaświadczenie.
Poczęstunek.

HARMONOGRAM SZKOLENIA

1. Ogólne informacje o usługach hotelarskich i gościnności usługowej,
2. Obsługa gościa hotelowego – standardy i procedury – gość indywidualny i grupowy (w tym „trudny”),
3. Rola, znaczenie i wpływ Służby Pięter na wizerunek hotelu,
4. Tworzenie satysfakcji klienta i budowani trwałych relacji,

5. Zasady poprawnej komunikacji z klientem zewnętrznym i wewnętrznym,
6. Współpraca z innymi działami hotelu,
7. Sposoby bieżącej dbałości o wyposażenie hotelu oraz jego stanu estetycznego i technicznego,
8. Zasady utrzymania porządku oraz właściwego stanu higienicznego w punktach sanitarnych,
9. Zasady i wymogi dotyczące utrzymania czystości w jednostkach mieszkalnych, ciągach komunikacyjnych i pomieszczeń ogólnodostępnych,
10. Bezpieczeństwo pracy służby pięter,
11. Techniki i zasady pracy przy sprzątaniu pokoi i części wspólnych,
12. Systemy nadzoru i organizacji pracy służb sprzątających,
13. Sytuacje nietypowe w codziennej pracy,
14. Procedury stosowane w dziale służby pięter ,

15. Planowanie prac krótko i długookresowych w hotelu,
Listy kontrolne, arkusze pracy i arkusze planowania.

ZAŚWIADCZENIE

Uczestników po zakończeniu szkolenia otrzymuje CERTYFIKAT oraz ZAŚWIADCZENIE o ukończeniu szkolenia, potwierdzające nabyte kompetencje.

ZAKWATEROWANIE

Zapraszamy do skorzystania z naszej oferty noclegów
http://eturia.pl/oferta-centrum-w-suchorabie/

DODATKOWE INFORMACJE

Usługa może być dofinansowana.

PROFESJONALNA BAZA ZABIEGOWA

CEL

Celem szkolenia jest podniesienie poziomu obsługi klientów bazy zabiegowej
(rehabilitacja, SPA & Wellness) oraz maksymalizacja przychodów ze
sprzedaży produktów i usług, poprzez wzrost umiejętności zawodowych
pracowników, a w szczególności przekazanie najlepszych praktyk z zakresu
pracy, technik i sposobów profesjonalnej obsługi gości.

GRUPA DOCELOWA

Szkolenie skierowane jest do personelu bazy zabiegowej w ośrodkach rehabilitacyjnych, SPA, Wellness, w hotelarstwie, gdzie usługi takie znajdują się w ofercie.

DATA

Termin szkolenia ustalany indywidualnie.

LICZBA GODZIN

16h

CZAS TRWANIA

2 dni
od godz. 09:00 do godz. 17:00

MIEJSCE SZKOLENIA

Kokotów 741, ul. Brzozowy Zagajnik
32-002 Kokotów

CENA

Cena uczestnictwa w szkoleniu ustalana indywidualnie.

W CENIE

Szkolenie.
Materiały szkoleniowe przygotowane przez Trenera w formie skryptu.
Dostęp do fachowej literatury.
Konsultacje z Trenerem.
Certyfikat, zaświadczenie.
Poczęstunek.

HARMONOGRAM SZKOLENIA

Szkolenie prowadzone będzie z wykorzystaniem form warsztatowych
obejmujących: prezentacje, dyskusje problemowe, ćwiczenia praktyczne
scenki rodzajowe i studia przypadków.

1. Dzień 09:00 – 17:00
Profesjonalna obsługa klienta w recepcji SPA.
Skuteczna sprzedaż – przyjmowanie rezerwacji, planowanie, sprzedaż sugestywna.
Obsługa posprzedażowa.
Style komunikacji.
Prowadzenie rozmów telefonicznych,
Prowadzenie prezentacji produktu.
Rekomendowanie zabiegów.
Przyjmowanie reklamacji.
Udzielanie informacji odnośnie zabiegów,
Techniki sprzedaży w trakcie zabiegów.

2. Dzień 09:00 – 17:00
Sytuacje kryzysowe, typy klientów – radzenie sobie z sytuacjami
trudnymi.
Tworzenie satysfakcji klienta i budowanie trwałych relacji.
Komunikacja z klientem – język korzyści i język perswazji.
Współpraca z innymi działami hotelu.
Kalkulacja zabiegów.
Metody tworzenia i kalkulacji pakietów pobytowych z zabiegami.

Harmonogram na indywidualne życzenie zamawiającego może ulec modyfikacji.

ZAŚWIADCZENIE

Uczestników po zakończeniu szkolenia otrzymuje CERTYFIKAT oraz ZAŚWIADCZENIE o ukończeniu szkolenia, potwierdzające nabyte kompetencje.

ZAKWATEROWANIE

Zapraszamy do skorzystania z naszej oferty noclegów
http://eturia.pl/oferta-centrum-w-suchorabie/

DODATKOWE INFORMACJE

Usługa może być dofinansowana.

Szkolenie na specjalne zamówienie, dostosowane do potrzeb Firmy.
Prosimy o kontakt pod nr telefonów: 663 133 655 , 669 578 015 lub 12 635 96 40
Zapraszamy do ustalenia harmonogramu, terminu i miejsca szkolenia.

Szkolenie na specjalne zamówienie, dostosowane do potrzeb Firmy.
Prosimy o kontakt pod nr telefonów: 663 133 655 , 669 578 015 lub 12 635 96 40
Zapraszamy do ustalenia harmonogramu, terminu i miejsca szkolenia.

Skip to content