• Szkolenie

  Akredytowany kurs dla instalatorów fotowoltaiki przygotowujący do państwowych uprawnień i egzaminu UDT

  Powrót do listy szkoleń

  Cel:

  Celem szkolenia jest uzyskanie przez uczestników (monterów instalacji fotowoltaicznej ) wiedzy niezbędnej do zdania państwowego egzaminu UDT w zakresie instlalacji PV.

  Grupa docelowa:

  Szkolenie skierowane jest dla monterów i insalatorów fotowoltaiki, którzy pragną przygotować się i uzyskać zaświadczenie niezbędne do egzaminu UDT. Kurs dedykowany jest także dla osób , które chciałyby przejść recertyfikację wygasłych uprawnioeń UDT.

  Data:

  Termin szkolenia ustalany indywidualnie.

  Liczba godzin:

  20 godzin lekcyjnych

  Czas trwania:

  2 dni

  Miejsce szkolenia:

  Centrum Eko-Energetyczne w Suchorabie , Suchoraba 12 , 32-005 Niepołomice

  Cena:

  1150  zł./ os. (szkolenie dla 1 osoby przy grupie min. 10 os.)

  Dla grupy powyżej 10 osób cena uczestnictwa w szkoleniu ustalana indywidualnie.

  W cenie:

  • 20 h szkolenia
  • Materiały szkoleniowe przygotowane przez Trenera w formie książki lub skryptu
  • Dostęp do fachowej literatury.
  • Konsultacje z Trenerem.
  • Certyfikat, zaświadczenie.
  • Poczęstunek.
  • Możliwość noclegu w centrum szkoleniowym za dodotkową opłatą

  Zaświadczenie:

  Uczestników po zakończeniu szkolenia otrzymuje CERTYFIKAT oraz ZAŚWIADCZENIE o ukończeniu szkolenia, potwierdzające nabyte kompetencje

  Zakwaterowanie:

  Zapraszamy do skorzystania z naszej oferty noclegów

  http://eturia.pl/oferta-centrum-w-suchorabie/

   

  Informacje dodatkowe:

  Usługa może być dofinansowana.

  Harmonogram:

  1. 1. Przepisy krajowe oraz polskie normy dotyczące stosowania i wykorzystania fotowoltaiki. Podstawy prawne i cel wprowadzenia systemu certyfikacji instalatorów. Prawa i obowiązki certyfikowanego instalatora mikroinstalacji i małych instalacji fotowoltaicznych; warunki uzyskania, odnawiania i przyczyny utraty certyfikatu. Polskie normy oraz specyfikacje techniczne związane z grupą tematyczną.

   2.Przepisy dotyczące bezpieczeństwa i higieny przy pracy, ochrony przeciw porażeniowej oraz środowiska stosowane w czasie instalowania – identyfikacyjna zagrożeń.

   3.Ogniwo słoneczne – budowa i zasady działania. Konwersja fotowoltaiczna- – podstawy fizyczne; struktura i charakterystyka techniczna ogniw fotowoltaicznych. Struktura i charakterystyka modułów fotowoltaicznych.

   4.Rodzaje ogniw i modułów fotowoltaicznych. Ogniwa z krzemu monokrystalicznego. Ogniwa z krzemu polikrystalicznego. Ogniwa z krzemu cienkowarstwowe (amorficzne, mikrokrystaliczne). Ogniwa cienkowarstwowe: typu CIS (chalkopirytowe), typu CIGS (z mieszaniny miedzi, indu, galu, selenu), typu CdTe z tellurku kadmu) i inne (w szczególności typu: DSSC (barwnikowe), organiczne, polimerowe)

   5. Urządzenia i elementy systemów fotowoltaicznych. Akumulatory w autonomicznych systemach fotowoltaicznych. Regulatory ładowania. Typy falowników/inwerterów w systemach fotowoltaicznych. Elementy instalacyjne (w szczególności kable, złącza, wyłączniki, bezpieczniki). Zabezpieczenia i ochrona odgromowa i przeciwprzepięciowa w systemach fotowoltaicznych. Sposoby montażu konstrukcji wsporczych i profili mocujących moduły fotowoltaiczne.

   6. Rodzaje systemów fotowoltaicznych.

   7. Systemy wydzielone i autonomiczne.

   8. Systemy podłączone do sieci energetycznej z magazynowaniem i bez magazynowania energii elektrycznej.

   9. Systemy mieszane (hybrydowe). Systemy zintegrowane z budynkami i konstrukcjami budowlanymi (BIPV).

   10.Wybór rozwiązań technicznych. Określanie miejsca, lokalizacji, kierunku i nachylenia ogniwa słonecznego, nasłonecznienia, warunków klimatycznych, oraz metod/technik instalacyjnych w zależności od miejsca montażu. Miejsce dostępu dla instalacji (powierzchnia, ustawienie względem horyzontu i kierunku geograficznego południa). Elementy zacieniające. Zagadnienia wytrzymałościowe w przypadku budynków (dachy, fasady).

   11. Pozyskiwanie i przetwarzanie danych pogodowych. Autonomiczne systemy fotowoltaiczne Przykłady systemów autonomicznych. Elementy systemów autonomicznych. Zasilanie awaryjne.

   12. Podłączenie systemu fotowoltaicznego do sieci. Obliczanie powierzchni systemu i wielkości znamionowych systemu, niezbędnych podsystemów i urządzeń oraz odpowiedniego osprzętu. 13. Dobór falownika/inwertera; określanie sprawności falownika/inwertera. Dopasowanie generatora do falownika/inwertera.

   14. Plan instalacji (string plan). Narzędzia i wyposażenie do montażu. Zasady praktyczne instalacji modułu, dobór i wymiarowanie przewodów oraz kabli.

   15.Konfigurowanie i uruchamianie systemów fotowoltaicznych.

   16. Konfigurowanie parametrów i komunikacja z regulatorem ładowania oraz falownikiem sieciowym. Montaż modułów fotowoltaicznych na przykładowych konstrukcjach wsporczych.

   17.Montaż i uruchomienie systemu autonomicznego. Montaż i uruchomienie systemu przyłączonego do sieci.

   18. Współpraca z akumulatorami w systemach autonomicznych. Ograniczanie przepięć. Instalacja odgromowa oraz instalacja uziemienia. Montaż systemów fotowoltaicznych zintegrowanych z budynkami i konstrukcjami budowlanymi (BIPV) i systemów niezintegrowanych (BAPV).

   19. Analiza typowych błędów montażowych instalacji. Warunki odbioru i dokumentacja techniczna instalacji. Charakterystyki prądowo-napięciowe modułów; punkt mocy maksymalnej. Czynniki mające wpływ na wydajność pracy. Ocena pracy systemu – porównanie założonych i rzeczywistych parametrów pracy instalacji.

   20.Program utrzymania. Analiza typowych błędów związanych z modernizacją i utrzymaniem instalacji w należytym stanie technicznym. Rodzaje typowych zakłóceń i awarii systemów fotowoltaicznych. Monitorowanie własności systemu fotowoltaicznego – wytyczne i wymagania dotyczące pomiarów i ich analiza. Ocena wydajności instalacji i stanu jej poszczególnych elementów. Badania termowizyjne; cel warunki wykonywania

  Skip to content