• Szkolenie

  Szkolenia interpersonalne i sprzedażowe – Ochrona danych osobowych (RODO) – W świetle nowych regulacji prawnych

  Powrót do listy szkoleń

  Cel:

  Celem szkolenia jest uzyskanie przez uczestników podstawowej wiedzy z zakresu wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych. Uczestnicy zdobędą stosowną wiedzę w zakresie odpowiedzialności za powierzone dane oraz w zakresie swobodnego przepływu danych osobowych, co umożliwi przygotowanie pracowników Firmy do procesu wdrażania RODO.

  Grupa docelowa:

  Szkolenie skierowane jest do osób pracujących na stanowiskach związanych z przetwarzaniem i ochroną danych osobowych oraz przygotowujących się do objęcia stanowiska Inspektora Ochrony Danych Osobowych w przedsiębiorstwie.

  Data:

  Termin szkolenia ustalany indywidualnie.

  Liczba godzin:

  10h

  Czas trwania:

  1 dzień
  Od godz. 08:00 do godz. 18:00

  Miejsce szkolenia:

  Sala konferencyjna
  Kokotów 741, ul. Brzozowy Zagajnik
  32-002 Kokotów

  Cena:

  450 zł./ os. (szkolenie dla 1 osoby przy grupie min. 10 os.)
  Dla grupy powyżej 10 osób cena uczestnictwa w szkoleniu ustalana indywidualnie.

  W cenie:

  • 10h szkolenia
  • Materiały szkoleniowe przygotowane przez Trenera w formie skryptu.
  • Dostęp do fachowej literatury.
  • Konsultacje z Trenerem.
  • Certyfikat, zaświadczenie.
  • Poczęstunek.

  Zaświadczenie:

  Uczestników po zakończeniu szkolenia otrzymuje CERTYFIKAT oraz ZAŚWIADCZENIE o ukończeniu szkolenia, potwierdzające nabyte kompetencje.

  Zakwaterowanie:

  Zapraszamy do skorzystania z naszej oferty noclegów
  http://eturia.pl/oferta-centrum-w-suchorabie/

  Informacje dodatkowe:

  Usługa może być dofinansowana.

  Harmonogram:

  1. Zapoznanie uczestników z wymogami unijnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych.

  2. Przedstawienie podstawowych pojęć związanych z ochroną danych osobowych – definicje.

  3. Zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych m.in.: zgodność przetwarzania z prawem, warunki wyrażenia zgody, przetwarzanie szczególnych kategorii danych osobowych.

  4. Prawa osoby, której dane dotyczą.

  5. Rozbudowa obowiązku informacyjnego, ograniczenia profilowania.

  6. Administrator i podmiot przetwarzający – obowiązki administratora, współpraca z organem nadzorczym.

  7. Wyznaczenie Inspektora Ochrony Danych Osobowych – status inspektora ochrony danych, zadania inspektora ochrony danych.

  8. Obowiązkowa inwentaryzacja danych i wymagania związane z dokumentacją.

  9. Bezpieczeństwo danych osobowych – zgłaszanie naruszenia ochrony danych osobowych organowi nadzorczemu.

  10. Kodeksy postępowania i certyfikacja.

  11. Organ nadzorczy – właściwość, zadania i uprawnienia.

  12. Środki ochrony prawnej, odpowiedzialność i sankcje – prawo do odszkodowania i odpowiedzialność, dowody naruszenia ochrony danych osobowych, ogólne warunki nakładania administracyjnych kar pieniężnych.

  13. Podsumowanie, dyskusja.

  Skip to content