• Jesteś ubezpieczony w KRUS? Zgłoś się do nas, pomożemy w przygotowaniu wniosku aplikacyjnego. Jednym z warunków, aby otrzymać premię jest posiadanie ubezpieczenia w KRUS w pełnym zakresie. Dzięki temu wsparciu osoby zainteresowane mogą uzyskać dodatkowe dochody pochodzące spoza rolnictwa Przypomnijmy, że premie na działalność pozarolniczą może otrzymać nie tylko rolnik, ale także małżonek lub domownik. Kolejnym warunkiem dotacji jest utrzymanie miejsca pracy przez minimum 2 lata od otrzymania drugiej transzy premii na rozpoczęcie pozarolniczej działalności.

  JAKIE KWOTY DOFINANSOWANIA?

                 PRÓG 1 = 150 000 zł w przypadku samozatrudnienia
                 PRÓG 2 = 200 000 zł w przypadku zatrudnienia dodatkowo 1 pracownika (pełny etat)
  PRÓG 3 = 250 000 zł w przypadku zatrudnienia dodatkowo 2 pracowników (pełny etat)

  Więcej informacji na : https://www.gov.pl/web/rolnictwo/premie-na-rozpoczecie-dzialalnosci-pozarolniczej

  Skip to content