• W dniu 30.10.2021 zakończyliśmy realizację projektu grantowego „Świadomy swojej wartości” finansowanego z programu „Ścieżki Współpracy – wsparcie dla podmiotów wdrażających współpracę międzynarodową” w ramach działania: 4.3 Współpraca ponadnarodowa, oś IV. Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Międzynarodowym partnerem było Asociación  Socioeducativa  EDUPLUS (Hiszpania). Celem projektu było opracowanie udoskonalonego programu kursu kształcenia zawodowego “Uprawnienia energetyczne Grupa1/Grupa2/Grupa3” opartego na transferze i adaptacji rozwiązań stosowanych przez partnera zagranicznego, a także  podniesienie efektywności kształcenia zawodowego. W ramach wdrożenia innowacyjnego programu kursu, opartego na transferze rozwiązań wypracowanych przez partnera zagranicznego, zmodyfikowano program szkolenia poprzez wprowadzenie elementu (jednodniowego modułu) poświęconego kompetencjom społecznym. Szkolenie to stanowić będzie nierozerwalny element szkolenia zawodowego oraz ma nauczyć jak argumentować, negocjować, dyskutować, asertywnie wyrażać własne zdanie, budować motywację do pracy i sumienność, organizować czas, próbować rozwiązać problem. Zmodyfikowany kurs stał się bardziej atrakcyjny i mocniej przekłada się na umiejętność znalezienia zatrudnienia oraz wymagania społeczne względem pracowników podejmujących zatrudnienie. Zapraszamy do skorzystania z nowej oferty!

    Więcej informacji https://instytutdoradztwa.com/projekt/sciezki-wspolpracy-swiadomy-swojej-wartosci/

    Skip to content