• Krótki opis projektu

  Krótki opis projektu

  Instytut Doradztwa Sp. z o.o. realizuje projekt grantowy “Wtajemniczenie”, czyli poprawa efektywności szkolenia zawodowego w spółce Instytut Doradztwa dzięki mobilności kadry i uczestnictwu w szkoleniu dotyczącym aktywnych metodologii nauczania finansowany z programu Erasmus+ w ramach działania: KA122-VET – Krótkoterminowe projekty na rzecz mobilności osób uczących się i kadry w dziedzinie kształcenia i szkolenia zawodowego.

  Organizacja partnerska: Asociación Socioeducativa EDUPLUS (Hiszpania).

  Najważniejszym celem projektu jest poprawa jakości pracy placówki kształcenia ustawicznego w określonych przez Instytut Doradztwa obszarach wymagających zmian oraz pogłębienie współpracy międzynarodowej. Zdobyta wiedza i umiejętności oraz praktyka będą doskonałym narzędziem do pracy z uczestnikami kursów zawodowych, promocji placówki kształcenia ustawicznego oraz dzielenia się przykładami dobrych praktyk z innymi.

  Cele projektu:

  1. podniesienie jakości pracy w Instytucie Doradztwa i efektywności kształcenia
  2. wyższa zdawalność egzaminów zawodowych i uzyskanie przez kursantów wyższych wyników na egzaminach zawodowych
  3. rozwój osobisty i wzrost kompetencji interpersonalnych kadry edukacyjnej
  4. nawiązanie współpracy międzynarodowej, podtrzymywanej z wykorzystaniem narzędzi cyfrowych oraz zwiększenie europejskiego wymiaru placówki
  5. przygotowanie kadry do zdobycia praktycznych umiejętności planowania współpracy międzynarodowej i przygotowywania projektów skierowanych również do uczniów

  W ramach projektu odbędzie się wizyta 8 pracowników spółki Instytut Doradztwa w siedzibie organizacji EduPlus, celem odbycia 5 dniowego szkolenia pn. “Aktywne metodologie uczenia się motywujące uczniów i zapobiegające przedwczesnemu kończeniu nauki”. Projekt umożliwieni kadrze Instytutu Doradztwa podniesienia kwalifikacji zawodowych, wzrostu kompetencji językowych i zdobywania nowych, praktycznych doświadczeń. Udział w szkoleniu pozwoli na lepsze dostosowanie programów metodycznych w zakresie prowadzonych kursów zawodowych, które zwiększą zaangażowanie słuchaczy w uczestnictwo w teoretycznej części szkoleń.

  Okres realizacji projektu grantowego: 2021-12-31 do 2022-06-29

  Efekt realizacji projektu

  Zakładane rezultaty projektu to: podniesie kompetencji zawodowych i umiejętności dydaktycznych pracowników Instytutu Doradztwa, podniesienie umiejętności językowych, zmotywowanie do dalszej nauki języków obcych, rozwój osobisty, zdobycie umiejętności organizowania mobilności zagranicznych, wprowadzenie do oferty edukacyjnej innowacyjnych metod nauczania wykorzystujących techniki angażujące słuchaczy, lepsza jakość pracy i działań na korzyść kursantów.

  Efekty uczenia się, które osiągną uczestnicy kursu:

  • poznanie przyczyn i skutków porzucania nauki, rezygnacji

  • poznanie metodologii aktywnego uczenia się, w tym metodologii uczenia się opartego na doświadczeniu i jej długoterminowych korzyści w zapobieganiu porzucania nauki

  • przyswojenie stosowania empirycznych i aktywnych metod uczenia się w codziennym myśleniu

  • wymiana najlepszych praktyk dotyczących wykrywania szczególnych potrzeb słuchaczy i radzenia sobie z nimi

  • poznanie empirycznych narzędzi metodologicznych, które zachęcają do uczestnictwa, współpracy i motywacji kursantów

  • zgłębienie sposobów prowadzenia prostych eksperymentów, wpływu na dynamikę grupy i organizowania ćwiczeń.

  Efektami mierzalnymi będą certyfikaty potwierdzające odbycie kursu.

  Program szkolenia

  1. Wprowadzenie

  • Poznanie się

  • Wideo: Przedwczesne kończenie nauki w Europie

  • Metoda wstępnych pytań: Czym jest rezygnacja i jak ją rozpoznać?

  • Dynamika grupy: generowanie nastawienia do współpracy w grupie i podnoszenie poziomu energii

  • Odwrotna burza mózgów: jakie są przyczyny i skutki porzucenia nauki

  • Ćwiczenia refleksyjne

  2. Rola nauczyciela w zapobieganiu porzucania nauki

  • Dynamika grupy i ćwiczenia

  • Podejście organizatora kształcenia do przeciwdziałania przerywaniu nauki, przeciwdziałania negatywnemu podejściu do przyswajania wiedzy przez zaangażowanie wszystkich zainteresowanych stron

  • Rola nauczyciela w przerywaniu edukacji, kończeniu rozwoju zawodowego

  • Techniki teatralne poprawiające umiejętności nauczyciela motywujące uczniów

  • Ćwiczenia refreksyjne: Jak zastosować kluczowe punkty takiego nauczania w pracy trenera i organizatora nauczania?

  3.Metodyka aktywnego uczenia się

  • Ćwiczenia budujące zespół

  • Ćwiczenie Think-Pair-Share: Czym jest doświadczenie?

  • Ćwiczenia polegające na mapowaniu koncepcji w zakresie metod aktywnego uczenia się (uczenie się przez doświadczenie, przez działanie, praktyczne podejście, itp.)

  • Studium przypadku: zastosowanie cyklu uczenia się przez doświadczenie Kolba

  • Praktyczna aktywność

  • Ćwiczenia refleksyjne: Jak zastosować aktywne uczenie się w pracy trenera i organizatora nauczania?

  4.Nauka eksperymentalna

  • Ćwiczenia energizujące i budujące grupę

  • Ćwiczenie Think-Pair-Share: podejście do nauczania skoncentrowane na uczniu, mające na celu zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki, zapobieganie zrezygnowaniu towarzyszącemu mozolnemu przyswajaniu wiedzy teoretycznej

  • Ćwiczenie grupowe: projektowanie opartego na doświadczeniu narzędzia metodologicznego, które zachęci do uczestnictwa i zwiększy motywację kursantów

  • W jaki sposób można połączyć programy nauczania z prawdziwym życiem i różnorodnością w grupie, aby zwiększyć zaangażowanie?

  • Wymiana dobrych praktyk dotyczących tego, jak wykrywać i radzić sobie z potrzebami słuchaczy z wrażliwych środowisk

  • Praktyczna praca, scenariusze przypadków i dyskusja

  • Ćwiczenia refleksyjne: Jak zastosować naukę opartą na doświadczeniu w pracy trenera i organizatora nauczania?

  5. Nauka oparta na grach

  • Energizer i quiz

  • Metodologia uczenia się 

  • Grywalizacja uczenia się mająca na celu zmotywowanie dorosłych uczniów •Praktyczne zajęcia z nauką opartą na grach (na przykład poszukiwanie skarbów)

  • Wyzwania w parach i wnioski

  • Jak dostosować uczenie się oparte na grach i grywalizację do edukacji zawodowej?

  • Zakończenie

  Kontakt

  Kierownik Działu Szkoleń

  Antonina Wrońska – Korzeń

  Tel. 663 133 655

  Email: awk@instytutdoradztwa.com

  Skip to content