• Certyfikaty ukończenia kursu

  Dzień piąty

  Ostatni, piąty już dzień naszych warsztatów w ramach projektu “Wtajemniczenie” z programu Erasmus +  odbywał się na ternie Instytutu Technologiczny  Odnawialnych Źródeł Energii ITER.
  Była to dla naszej grupy z Polski  cenna lekcja i zarazem praktyczny pokaz nowych technologi w tematyce OZE. ITER to centrum badawcze , które powstało w 1990 roku, oferuje gościom poznania z pierwszej ręki lokalnie wybudowanych instalacji odnawialnych źródeł energii, środowiska naturalnego i bioklimatologii.
  Zajmuje  obszar z trzema parkami wiatrowymi, tunelem aerodynamicznym, licznymi instalacjami słonecznymi, które w sumie dają ponad 24 megawaty energii. Na miejscu jest  ścieżka technologiczna na wolnym powietrzu i centrum dla odwiedzających, Zwiedzany obszar to także inwestycja dotyczące budownictwa pasywnego. Na terenie centrum w drodze międzynarodowego konkursu  23 domki pasywne. Obecnie domku są wynajmowane turystom i służą do wypoczynku. ITER oferuje doskonałe warunki do poznania odnawialnych źródeł energii, promując zarówno swoją działalność jak i różne pola, na których prowadzi badania.


  Dzień czwarty

  Czwarty już dzień naszych warsztatów w ramach programu “Wtajemniczeni” dofinansowanego z programu Erasmus + był wizytą studyjną w hiszpańskiej Eko-Farmie w SOS Wioska Dziecięca. W tej instytucji realizowany jest program zapobiegania przedwczesnemu kończeniu nauki. Na farmie przebywają rodziny z dziećmi, które nie radzą sobie z nauką i znalezieniem pracy. Pracownicy Eko Farmy przygotowują młodych ludzi i dorosłych do znalezienia pracy w rożnych zawodach np. stolarz, sprzątaczka, instalator odnawialnych źródło energii. Podczas warsztatów zapoznaliśmy się z aspektami i trudnościami dotyczącymi znalezienia pracy. Poznaliśmy czym jest rezygnacja i jak rozpoznać jej przyczyny i skutki. Zaznajomiliśmy się z metodami pracy z osobami uczącymi się ze środowisk wrażliwych społeczno-ekonomicznie i posiadającymi specjalne potrzeby (autyzm, zespół Downa itp.). Efekty pracy młodzieży w Eko Farmie to między innymi ekologiczne budynki z gliny oraz drewna, wytwarzanie cegieł i ozdób ceramicznych. Poprzez naukę empiryczną w terenie nasza grupa zapoznała się zarówno z ekologicznymi warunkami pracy na farmie jak i naturalnymi materiałami do nauczania w różnych zawodach.
   

  Dzień trzeci

  Kolejny trzeci już dzień szkolenia w ramach projektu “Wtajemniczenie” finansowanego z programu Erasmus +. W tym dniu zgłębialiśmy tajniki pracy nad odpowiednią dynamika grupy, edukacją środowiskową opartą na emocjach oraz budowaniu pozytywnej narracji. Na zajęciach zapoznaliśmy się z przeraża jacy mi danymi statystycznymi dotyczącymi zanieczyszczenia środowiska, rosnącym zagrożeniem związanym z wysoką emisją gazów i ich następstwami. Nauczyliśmy się tego, że aktywne metody nauczania wymagają sporego zaangażowania zarówno trenerów jak i uczniów, ale efekty całego procesu są znacznie lepsze niz w przypadku tradycyjnych metod jednostronnego przekazywania treści.Praca w grupach, liczby i dane przedstawiane w przyjaznej formie zwiększają zaangażowanie uczestników i pozwalają nam znacznie lepiej zapamiętać treści.


  Dzień drugi

  Drugi dzień projektu pt.”Wtajemniczenie” finansowanego z programu Erasmus+ miał formę zajęć terenowych i odbywał się w hiszpańskim rezerwacie biosfery. Hasłem przewodnim warsztatów był zrównoważony rozwój , który możemy osiągnąć przez działania w zakresie ochrony: przyrody, dziedzictwa naturalnego i zasobów. Uczestnicy poznali przykłady działań miejscowych władz i służb w zakresie ratowania środowiska na przykładzie ochrony lasów wawrzynowych.


  Dzień pierwszy

  Od 4 do 11 czerwca 2022 roku pracownicy i współpracownicy Instytutu Doradztwa biorą udział w międzynarodowym projekcie pt.”Wtajemniczenie” finansowanym z programu Erasmus+. Oprócz Polski uczestnikami zajęć są wykładowcy i trenerzy ze :Słowenii, Włoch, Węgier i Niemiec. Podczas pierwszego dnia warsztatów, które odbywają się w Hiszpanii grupa zgłębiała tajniki aktywizujących technik kształcenia tzw. experiencial learning and inquiry based learning. Wszystko po to, aby nasze szkolenia techniczne były prowadzone w sposób efektywny i motywujący uczestników.


  9 MARCA 2022

  SPOTKANIE ORGANIZACYJNE

  Nasz kolejny projekt międzynarodowy już w trakcie realizacji! Tym razem wraz z partnerem z Hiszpanii Eduplus będziemy pracować nad wdrożeniem bardziej efektywnych i aktywizujących metod szkoleniowych. Wizyta studyjna zaplanowana jest na czerwiec, tymczasem zespół projektowy już pracuje nad organizacja i przygotowaniem materiałów. Projekt pn “Wtajemniczenie czyli poprawa efektywności szkolenia zawodowego w spółce Instytut Doradztwa dzięki mobilności kadry i uczestnictwu w szkoleniu dotyczącym aktywnych metodologii nauczania” finansowany jest w ramach programu Erasmus+ KA122-VET


  23 MAJA 2022

  PRZYGOTOWANIE UCZESTNIKÓW MOBILNOŚCI

  Szkolenie przygotowawcze odbyło się 23 maja 2022 roku, kurs obejmował 8 godzin. Przedmiotem zajęć było omówienie wszelkich kwestii organizacyjnych, merytorycznych a także aktywizacja już posiadanych kompetencji językowych uczestników oraz ćwiczenia w zakresie praktycznego  posługiwania się językiem angielskim w typowych sytuacjach życiowych (lotnisko, restauracja, hotel, sklep, problemy zdrowotne, itd.). Uczestnicy zapoznali się także z terminologią typową dla zakresu tematycznego planowanej mobilności (kształcenie zawodowe). Podczas zajęć uczestnicy wspólnie przygotowali krótkie wypowiedzi promujące Kraków w języku angielskim. Poznali również najważniejsze miejsca na mapie Teneryfy, zapoznali się pokrótce z regionalnymi zwyczajami, tradycyjną kuchnią. W trakcie zajęć wykorzystano materiały multimedialne, muzykę i film.  Tym samym uczestnicy otrzymali odpowiednie przygotowanie pod względem praktycznym, zawodowym i kulturowym w zakresie ich pobytu w kraju przyjmującym – w naszym przypadku Hiszpanii.

  Cele spotkania przygotowawczego:

  1. Szkolenie w zakresie procedur administracyjnych związanych z uczestnictwem w programie ERASMUS+, spotkanie informacyjne.
  2. Podniesienie kompetencji uczestników kursu w zakresie komunikacji w języku angielskim.
  3. Przygotowanie językowe uczestników z uwzględnieniem specyfiki planowanej mobilności.
  4. Przygotowanie się uczestników do promocji Krakowa w języku angielskim.
  5. Przygotowanie kulturowe.
  6. Rozwój kompetencji społecznych uczestników kursu.

  3 STYCZNIA 2022

  Dnia 3 stycznia 2022 r. ogłosiliśmy rekrutację uczestników szkolenia dla kadry Instytutu Doradztwa oraz zasady uczestnictwa w projekcie Wtajemniczenie”, czyli poprawa efektywności szkolenia zawodowego w spółce Instytut Doradztwa dzięki mobilności kadry i uczestnictwu w szkoleniu dotyczącym aktywnych metodologii nauczania, realizowanego w ramach programu Erasmus+, sektor Kształcenie i szkolenia zawodowe, akcja 1 Mobilność edukacyjna.

  Uczestnikami 5 dniowego szkolenia pn. “Aktywne metodologie uczenia się motywujące uczniów i zapobiegające przedwczesnemu kończeniu nauki” w dniach 6-10 czerwca 2022 r. w siedzibie organizacji Asociación Socioeducativa EduPlus na Teneryfie są pracownicy merytoryczni (i administracyjni – max. 2 osoby) placówki kształcenia Instytut Doradztwa Sp. z o.o.

  Nabór został przeprowadzony przez powołaną do tego celu Komisję Rekrutacyjną. W celu wzięcia udziału w procesie rekrutacji należało wypełnić i podpisać formularz zgłoszeniowy, a następnie złożyć w sekretariacie placówki lub przesłać pocztą elektroniczną skan dokumentu w terminie do 24.01.2022 r. do godz. 16.00.

  Na podstawie złożonych formularzy i odbytych w dniu 31 stycznia 2022 r. rozmów rekrutacyjnych, Komisja Rekrutacyjna wybrała 8 osób, które w największym stopniu spełniły następujące kryteria:

  1. mają wysoką motywację do podnoszenia kwalifikacji zawodowych i rozwijania własnych kompetencji – 25 pkt.
  2. aktywnie działają na rzecz placówki kształcenia ustawicznego i poświęcają swój prywatny czas na działania zmierzające do jej rozwoju – 20 pkt.
  3. wykazują znajomość języka angielskiego przynajmniej w stopniu B2– 20 pkt.
  4. wykazują poparcie dla metod nauczania aktywizujących kursantów, inicjują projektowe metody nauczania – 15 pkt.
  5. promują placówkę w środowisku lokalnym – 10 pkt.
  6. deklarują włączenie się w upowszechnienie efektów szkolenia – 10 pkt.
  Skip to content