• Zrealizowaliśmy kolejne spotkanie partnerów projektu Erasmus+ Partnerstwa na małą skalę – „Wirtualna rzeczywistość w rzeczywistym kształceniu zawodowym” Partnerem w projekcie jest 3D Learning As z Norwegii. Omawialiśmy modele 3D pomp ciepła oraz ich wizualizację w przestrzeni wirtualnej. Jest to kolejny krok w procesie opracowania filmików dydaktycznych w technologii 3D. Nowoczesne nauczanie wymaga nowoczesnych narzędzi! Już wkrótce spotkanie partnerów z Norwegii i testowanie na żywo wypracowanych rozwiązań!

    Skip to content