• W niedzielę 9 czerwca 2019 roku na terenie nowohuckiego zieleńca przy ul. Boruty-Spiechowicza był organizowany  Dzień Otwarty Magistratu.

    Wydarzenie  było połączone z obchodami  70-lecia Nowej Huty.

    Swoje stoiska podczas imprezy zaprezentował Klaster Zrównoważona Infrastruktura  wraz z  Krakowskim Holdingiem Komunalnym S.A.

    Prezentacja klastra była związana tematycznie z wykorzystaniem energii słonecznej i ekologicznym budownictwem.

    Karkowski Holding Komunalny S.A. zaprezentował należący do spółki  Zakład Termicznego Przetwarzania Odpadów w Krakowie.

    W ekospalarni  mieszczącej się przy ulicy Jerzego Giedroycia 23 , w procesie obróbki termicznej odpadów dochodzi do oczyszczania spalin i wytwarzania energii elektrycznej (zielonej energii).