• Nowoczesna edukacja powinna opierać się o nowoczesne narzędzia, dlatego ruszamy z kolejnym projektem związanym z technologią VR i AR w kształceniu zawodowym instalatorów odnawialnych źródeł energii. W ramach projektu „Wirtualna rzeczywistość w rzeczywistym kształceniu zawodowym” wraz z partnerem z Norwegii 3DLearning AS planujemy opracować nowe materiały do szkoleń praktycznych z montażu pomp ciepła i fotowoltaiki z wykorzystaniem wirtualnej rzeczywistości i technologii Oculus. Takie narzędzia pozwolą zobaczyć w instalacjach to co dla oczu czasem niewidoczne i w atrakcyjny oraz bezpieczny sposób wykonywać ćwiczenia praktyczne. Podczas spotkania z partnerami odwiedziliśmy nasze modelowe budynki pasywne w Kokotowie, a także nasze centrum szkoleniowe OZE w Suchorabie. Ustaliliśmy dalsze działania w projekcie i czekamy na pierwsze efekty!

    Skip to content