• Kolejny projekt międzynarodowy Klastra w trakcie realizacji! W ramach projektu „EPIX – Eco-system partnership for interclusters and smart cities exhcanges” mieliśmy okazję wziąć udział w spotkaniu partnerów zorganizowanym we Włoszech. W projekt zaangażowane są organizacje klastrowe z Polski, Włoch, Hiszpanii, Niemiec oraz Węgier. Oprócz omówienia bieżących spraw poznaliśmy najciekawsze rozwiązania z obszaru smartcity wdrożone w Barcelonie, a także w ramach prezentacji i wizyt studyjnych poznaliśmy największe wyzwania lokalnych społeczności regionu północnych Włoch z zakresu tworzenia przyjaznych i zrównoważonych przestrzeni aglomeracyjnych. Całość spotkania zakończyła uroczystość wręczenia nagród w ramach konkursu Venetian Smart Lighting Award. Dziękujemy partnerom za owocne spotkania i liderowi projektu za wspaniałą organizację!

    Skip to content