• Zapraszamy przedsiębiorców, instytucje, jednostki samorządu terytorialnego oraz organizacje gospodarcze do zgłaszania kandydatur do Nagrody Gospodarczej Województwa Małopolskiego 2022.Nagroda przyznawana jest za wybitne zasługi na rzecz wspierania gospodarki i przedsiębiorczości. Celem Nagrody jest uhonorowanie najlepszych przedsiębiorców województwa małopolskiego, którzy wyróżniają się innowacyjnością, wdrażaniem nowoczesnych rozwiązań oraz aktywizowaniem regionalnej gospodarki. O Nagrodę mogą ubiegać się przedsiębiorcy z siedzibą na terenie województwa Małopolskiego lub prowadzący działalność na terenie województwa Małopolskiego działający w okresie min. pełnych 3 lat przed dokonaniem zgłoszenia do Nagrody. Warunkiem dokonania zgłoszenia kandydata do Nagrody jest złożenie wniosku o przyznanie Nagrody w formie pisemnej w terminie do 30 czerwca 2022 roku. Szczegóły na www.malopolskanagrodagospodarcza.pl

    Skip to content