• Bon Rekompensacyjny to środki na utrzymanie miejsc pracy.  Dla firm , których obroty spadły o 50% w stosunku do 2019 roku .

  Wymogi grantu to : utrzymanie zatrudnienia i działalności przez 3 miesiące.

  Kwota 9000 na jednego pracownika, zatrudnionego na umowę o pracę,

  Ilość bonów ustala się na podstawie zatrudnienia stan na 1.04.2020 (sumujemy etaty).

  Jeśli na wynagrodzenia zostało przydzielone inne wsparcie, nie możemy wydać bonów na wynagrodzenie pracownika, ale na inne cele – na umowy zlecenia, na opłaty, na zakup środków, na raty kredytu, leasingi lub zwroty pożyczek.

  Instytut Doradztwa Sp.zo.o. jako jednostka otoczenia biznesu oraz i firma doradca zaprasza przedsiębiorców do skorzystania z naszej oferty przygotowania wniosków aplikacyjnych w ramach udzielananej pomocy.

  Przesyłam link z informacją  o naborze.

  https://www.rpo.malopolska.pl/aktualnosci-fundusze-a-koronawirus/regulamin-przygotowania-i-oceny-projektow-skladanych-w-trybie-pozakonkursowym-w-ramach-osi-1-3–9-10-rpo-wm-2014-2020

  W załączeniu szczegółowe informacje dotyczące wparcia.

  Załącznik:

  https://instytutdoradztwa.com/wp-content/uploads/aktualnosci/2020/Zasady-udzielania-bonow-rekompensacyjnych-w-Malopolsce.pdf

  Zapraszamy do skorzystania na naszej oferty.