• W dniach 13-14 czerwca 2022 pracownicy Instytutu Doradztwa uczestniczyli w  międzynarodowej konferencji  oraz warsztatach pt. Laboratorium regionalnych polityk uczenia się przez całe życie. Europejski Okrągły Stół.

    Wydarzenie miało na celu omówienie kierunków rozwoju polityki uczenia się przez całe życie (lifelong learning) w odniesieniu do osób dorosłych, a także przedyskutowanie możliwości rozwoju współpracy międzyregionalnej w tym zakresie. 

    W konferencji brali udział prelegenci z: Francji , Walii, Włoch , Turcji oraz Polski  zainteresowani tematyką edukacji i kształcenia, andragogiki, rynku pracy, wsparcia społecznego osób dorosłych, zarządzania publicznego i współpracy międzynarodowej.

    Wydarzenie było organizowane przez Centrum Ewaluacji i Analiz Polityk Publicznych UJ, Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie oraz Open Eyes Economy Summit EduLab w ramach projektu

    COMORELP (Collaborative Monitoring of Regional Lifelong Learning Policies) współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, program Erasmus+.

    Skip to content