• Drugi dzień projektu pt.”Wtajemniczenie” finansowanego z programu Erasmus+ miał formę zajęć terenowych i odbywał się w hiszpańskim rezerwacie biosfery. Hasłem przewodnim warsztatów był zrównoważony rozwój , który możemy osiągnąć przez działania w zakresie ochrony: przyrody, dziedzictwa naturalnego i zasobów. Uczestnicy poznali przykłady działań miejscowych władz i służb w zakresie ratowania środowiska na przykładzie ochrony lasów wawrzynowych.

    Skip to content