• Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości prowadzi otwarty nabór do IV edycji Akademii Menadżera Innowacji, która potrwa do 9 września br.

    W imieniu PARP, zapraszamy wszystkich przedsiębiorców i pracowników poszukujących sposobów na wdrożenie innowacji, zwiększenie konkurencyjności, poprawę efektywności pracy i wzrost rentowności firmy. Celem programu jest m.in. zbudowanie w firmie zespołu, który będzie skutecznie działał na rzecz jej rozwoju poprzez innowacje. Do AMI mogą przystępować przedstawiciele firm bez względu na branżę i wielkość firmy.

    Dofinansowanie ze środków UE wynosi do 80 proc. dla mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw oraz do 50 proc. dla dużych.

    W rozwoju kompetencji pomogą uznani eksperci, praktycy, liderzy i mentorzy z dziedziny wdrażania i zarządzania innowacjami:

    https://www.parp.gov.pl/ami

    Skip to content