Pisanie wniosków

Usługi Doradztwa Proinnowacyjnego


 

Instytut Doradztwa Sp. z o.o. świadczy szeroki pakiet usług proinnowacyjnych, mających na celu podniesienie konkurencyjności przedsiębiorstw.

Posiadamy akredytację Ministerstwa Rozwoju w zakresie świadczenia takich usług.

Tutaj znajdziecie Państwo potwierdzenie  wpisu naszej spółki na listę ośrodków proinnowacyjnych:
https://www.mpit.gov.pl/strony/zadania/wsparcie-przedsiebiorczosci/innowacyjnosc/akredytacja-osrodkow-innowacji-swiadczacych-uslugi-proinnowacyjne/#Zestawienie%20dotychczas%20akredytowanych%20O%C5%9Brodk%C3%B3w%20Innowacji

Zapraszamy firmy z sektora: mikro , małych i średnich do skorzystania z dotacji na doradztwo połączone z inwestycjami. Jest to program 2.3.1. pt. Proinnowacyjne usługi IOB dla MŚP.   Nabór wniosków jest skierowany dla firm MŚP z obszaru całej Polski za wyjątkiem woj. mazowieckiego.

Firmy mogą uzyskać do 750 tysięcy złotych na inwestycję i 350 tysięcy złotych na usługi doradcze.

Przedstawiam Państwu  link z informacją o dofinansowaniu oraz ulotkę dotyczącą dotacji 2.3.1:

https://poir.parp.gov.pl/231/poddzialanie-2-3-1-proinnowacyjne-uslugi-iob-dla-msp?_ga=2.129077324.139728260.1530791347-549178166.1487672431

ULOTKA – POBIERZ

Serdecznie zapraszamy !

Bon 20 tys. zł


 

Bon 330 tys. zł


 

Skip to content