• Bony sukcesu dla MŚP

   

  40.000 zł finansowania bezzwrotnego dla Państwa klientów na zakup Państwa usług!!

  Oferujemy Państwa klientom posiadającym siedzibę w województwie małopolskim pozyskanie bezzwrotnego finansowania z programu Bony Sukcesu realizowanego przez MARR S.A. na zakup Państwa usług w wysokości do 40.000 zł.

  Państwa klienci reprezentujący branże inteligentnych specjalizacji Małopolski mogą uzyskać do 95% dofinansowania zakupu Państwa usług, natomiast klienci, którzy nie wpisują się w branże inteligentnych specjalizacji Małopolski mogą otrzymać do 90% dofinansowania zakupu Państwa usług.

  Prowadzicie Kancelarie Prawną, świadczycie usługi prawne? We współpracy z nami możecie Państwo zaoferować swoim klientom dofinansowanie na zakup następujących Państwa usług:

  + instrumenty zarządzania i mapowania ryzyk/ryzyka w przedsiębiorstwie:

  –  weryfikacja umów, regulaminów, wszelkiej dokumentacji pracowniczej

  – weryfikacja dokumentacji związanej ze współpracą z dostawcami, klientami,

  – weryfikacja zgodności działalności klienta związanej z RODO,

  – opracowanie procedur obiegu dokumentów

  – opracowanie procedur na wypadek sporów sądowych, wypadków

  – opracowanie wzorów, nowych propozycji dokumentów w powyższych obszarach

  + procedur i procesów związanych ze strategicznym planowaniem i wdrażaniem sukcesji – pełna dokumentacja związana z przekształceniami prawnymi, procedurami na wypadek odejścia właściciela, planowaniem podatkowym związanym z sukcesją w biznesie

  + wydatki związane z uzyskiwaniem ochrony własności intelektualnej – patenty, znaki towarowe

   

  Jesteście architektami, współpracujecie z deweloperami? We współpracy z nami możecie Państwo zaoferować swoim klientom dofinansowanie na zakup następujących Państwa usług:

  + monitorowania i prognozowania trendów rynkowych – badanie planowanej inwestycji Klienta pod kątem wszystkich możliwości wykorzystania i budowy w danej lokalizacji, poziomu cen, potencjalnych nabywców

   

  Prowadzicie agencje marketingową, pozyskujecie klientów dla swoich klientów? We współpracy z nami możecie Państwo zaoferować swoim klientom dofinansowanie na zakup następujących Państwa usług:

  + monitorowania i prognozowania trendów rynkowych:

  • automatyzacja marketingu – wdrożenie systemu marketing automation
  • zaplanowanie i wdrożenie kampanii Google Ads (AdWords)
  • optymalizacja konwersji w sklepie internetowym
  • integracja z marketplace (Allegro, eBay, Amazon)
  • integracja e-commerce z systemem reklamowym Google Ads + Merchant Center oraz Facebook Ads + Instagram
  • pozyskiwanie ruchu z wyszukiwarek internetowych – optymalizacja SEO
  • wdrożenie facebook pixel w e-commerce
  • opracowanie strategii komunikacji w mediach społecznościowych
  • zaplanowanie i wdrożenie kampanii Facebook Ad

  Skip to content