30-04-2020, Written by 0 comment

Bon Rekompensacyjny to środki na utrzymanie miejsc pracy.  Dla firm , których obroty spadły o 50% w stosunku do 2019 roku .

Wymogi grantu to : utrzymanie zatrudnienia i działalności przez 3 miesiące.

Kwota 9000 na jednego pracownika, zatrudnionego na umowę o pracę,

Ilość bonów ustala się na podstawie zatrudnienia stan na 1.04.2020 (sumujemy etaty.

Jeśli na wynagrodzenia zostało przydzielone inne wsparcie, nie możemy wydać bonów na wynagrodzenie

 pracownika, ale na inne cele – na umowy zlecenia, na opłaty, na zakup środków, na raty kredytu,

leasingi lub zwroty pożyczek.

Instytut Doradztwa Sp.zo.o. jako jednostka otoczenia biznesu oraz i firma doradca

zaprasza przedsiębiorców do skorzystania z naszej oferty przygotowania wniosków aplikacyjnych w

ramach udzielananej pomocy.

Przesyłam link z informacją  o naborze.

https://www.rpo.malopolska.pl/aktualnosci-fundusze-a-koronawirus/regulamin-przygotowania-i-oceny-projektow-skladanych-w-trybie-pozakonkursowym-w-ramach-osi-1-3–9-10-rpo-wm-2014-2020

W załączeniu szczegółowe informacje dotyczące wparcia.

Załącznik:

http://instytutdoradztwa.com/wp-content/uploads/aktualnosci/2020/Zasady-udzielania-bonow-rekompensacyjnych-w-Malopolsce.pdf

Zapraszamy do skorzystania na naszej oferty.

Avatar
Instytut Doradztwa

Skip to content